Skip to main content
20 maart 2023

Forfaits spaartegoeden en schulden box 3 2022 bekend

De staatssecretaris heeft de forfaits in box 3 voor het jaar 2022 bekendgemaakt. Voor spaartegoeden bedraagt dit forfait in 2022 0%, voor schulden 2,28%. Het forfait voor overige bezittingen was al langer bekend en bedraagt 5,53%.

Box 3-inkomen in 2022

In 2022 wordt uw box 3-inkomen nog op twee manieren berekend:

  • De “oude” manier: deze gaat uit van forfaits en een fictieve verdeling van je vermogen
  • De “nieuwe” manier: deze gaat uit van forfaits en de daadwerkelijke verdeling van je vermogen

Let op! 2022 is het laatste jaar waarin de Belastingdienst het box 3-inkomen nog op twee manieren berekent. Vanaf 2023 past ze alleen nog de nieuwe manier toe.

Nieuwe manier van box 3-inkomen berekenen

Bij de berekening van je box 3-inkomen nieuwe stijl gaat de Belastingdienst uit van forfaits voor drie vermogensgroepen: banktegoeden, overige bezittingen en schulden.

  • Het forfait voor banktegoeden is gebaseerd op de gemiddelde rente op deposito’s > Voor het belastingjaar 2022 is dit 0%. Voor het belastingjaar 2021 bedroeg dit nog 0,01%.
  • Het forfait voor overige bezittingen is gebaseerd op het forfait uit rendementsklasse II van de oude manier van berekenen van de box 3-heffing > Voor het belastingjaar 2022 is dit 5,53%. Voor het belastingjaar 2021 bedroeg dit nog 5,69%. Voor het jaar 2023 bedraagt dit 6,17%.
  • Het forfait voor schulden is gebaseerd op de gemiddelde hypotheekrente > Voor het belastingjaar 2022 is dit 2,28%. Voor het belastingjaar 2021 bedroeg dit nog 2,46%.

De Belastingdienst berekent het totale forfaitaire rendement op grond van de forfaits van de verschillende vermogensgroepen. Dit vormt vervolgens de basis voor de berekening van de box 3-heffing nieuwe stijl, die wordt vergeleken met de oude manier van berekenen. Bij de uiteindelijke vaststelling van je box 3-heffing in 2022 houdt de Belastingdienst automatisch alleen rekening met de laagste uitkomst van de twee berekeningen.

Overleg of bezwaar maken zinvol is

Vanaf 1 maart 2023 is het mogelijk om je aangifte inkomstenbelasting 2022 in te dienen. Het is het overwegen waard om na ontvangst van je definitieve aanslag 2022 met onze specialisten te overleggen of bezwaar maken verstandig is. Inmiddels is namelijk al enige rechtspraak verschenen over de vraag of recht bestaat op verdere verlaging van de box 3-heffing als het werkelijke rendement lager is. Deze rechtspraak ligt echter niet allemaal op één lijn en de Hoge Raad moet nog oordelen.

De eerste definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2022 worden op zijn vroegst vanaf mei 2023 opgelegd. Op dat moment is wellicht meer bekend over de manier waarop je bezwaar kunt en moet maken en of bezwaar maken zinvol gaat zijn.

Let op! Ontvang je een definitieve aanslag over een eerder belastingjaar, dan adviseren je om met ons te overleggen of bezwaar maken verstandig is. Dat lijkt op dit moment in ieder geval verstandig als je werkelijke rendement lager is dan het rendement waarmee in je definitieve aanslag is gerekend.

Meer weten over box 3-actualiteiten?

Je vindt het op de pagina van onze Box 3 Helpdesk. Ontvang je liever persoonlijk advies van een van onze specialisten, dan staan die natuurlijk ook voor je klaar. Bel of mail gerust.

Terug

Nog niet uitgelezen?