Skip to main content
5 juni 2020

Extra aanpassingen in steunpakket 2.0

Ze zeggen weleens: ‘niets zo veranderlijk als het weer’. Deze uitdrukking gaat ook op voor de inhoud van het tweede pakket met noodmaatregelen, zo blijkt. Kort na bekendmaking bracht het kabinet, deels onder politieke druk, veranderingen aan. Afhankelijk van uw situatie kunnen deze wijzigingen van invloed zijn op uw beslissingen gedurende de huidige crisis. Hieronder een overzicht.

Ontslagboete 5%

Aanvankelijk stelde het kabinet dat de ontslagboete, zoals opgenomen in NOW 1.0, volledig zou komen te vervallen. Deze versoepeling is niet geheel overeind gebleven. Nieuw is: ontslaat u meer dan 20 van uw medewerkers en ontvangt u NOW loonsubsidie? Dan moet u de vakbonden betrekken bij uw reorganisatieplannen. Besluit u van dit overleg af te zien, dan kunt u als werkgever met 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag. Deze wijziging is aangebracht om misbruik van de NOW te voorkomen.

Compensatie vaste lasten omhoog

Het aanvankelijk genoemde maximumbedrag van € 20.000 als Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is door het kabinet verhoogd naar een maximum van € 50.000. Ook de termijn is aangepast. Waar de regering eerder sprak over 3 maanden, geldt de regeling nu voor de komende vier maanden. Op welk bedrag u precies aanspraak kunt maken hangt af van de daling van uw omzet. Deze zal in ieder geval met minstens 30% geslonken moeten zijn.

Noodpakket verlengd tot 1 oktober

Het kabinet heeft besloten het volledige economisch noodpakket met een maand te verlengen tot 1 oktober. Dit geldt voor de volgende maatregelen:

  • De NOW 2.0
  • De TOZO 2.0 (overbruggingsregeling voor zelfstandigen)
  • De TVL (Deze Tegemoetkoming Vaste Lasten volgt de TOGS regeling uit het eerste noodpakket op)

Ook alle belastingmaatregelen waaronder het uitstel van belastingbetaling en de borgstelling voor kredieten worden tot 1 oktober verlengd.

Verhoging Corona Overbruggingsregeling

Tot slot de COL, de Corona Overbruggingsregeling. Hierin heeft het kabinet het beschikbare bedrag met € 50 miljoen verhoogd naar € 200 miljoen. De COL is in het leven geroepen om de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven te verbeteren.

Vaststellingsdatum NOW verschoven naar 7 oktober

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft bekendgemaakt de vaststellingsdatum voor de NOW te verschuiven naar 7 oktober 2020. Deze wijziging volgt op de verlening van de wekentermijn voor het tweede aanvraagtijdvak. Ze geeft ondernemers, die kozen voor de omzettijdvakken eindigend op 31 mei of 30 juni, meer tijd om de aanvraag tot subsidievaststelling voor te bereiden.

Als werkgever kunt u dus vanaf 7 oktober een aanvraag om subsidievaststelling indienen. Let op: deze aanvraag moet u doen binnen 24 weken na deze datum.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?