Skip to main content
7 december 2020

Een vertrouwenspersoon verplicht in je organisatie?

Op 7 oktober jl. is een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer waarmee er mogelijk een verplichting in de Arbowet komt voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen organisaties. Hiermee krijgen werknemers een betere toegang tot een vertrouwenspersoon.

Om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer tegen te gaan is elke werkgever nu vrij om zelf invulling te geven aan de maatregelen die men hiervoor neemt. De werkgever is wel verplicht medewerkers te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is (op dit moment) wettelijk niet verplicht, de inspectiedienst SZW verwacht daarentegen wel dat dit onderdeel is van de maatregelen die je neemt ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Met de komst van de nieuwe wet wordt er een wettelijk kader gecreëerd en krijgen vertrouwenspersonen een beschermde status. Tegelijkertijd wordt ook de kwaliteit en de professionaliteit van het beroep versterkt.

Of de wet er door komt weten we nog niet, maar wel of geen wet, ongewenste omgangsvormen op de werkvloer zijn onacceptabel. En toch heeft 1 op de 6 werknemers in Nederland met ongewenste omgangsvormen te maken. Dat zijn 1,2 miljoen mensen! Ongewenste omgangsvormen kunnen leiden tot (langdurige) uitval, alle gevolgen laten zich raden.

Wat kun je als werkgever doen?

Kijk eens op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en download de brochure ongewenste omgangsvormen.

Vooruitlopen op de wet?

Vitacon Luteijn kan voor jouw organisatie de vertrouwenspersoon leveren. Wij zijn gecertificeerd en geregistreerd in het beroepsregister van vertrouwenspersonen. Kijk voor meer informatie over de vertrouwenspersoon op onze website. Onze collega Remco heeft onlangs ook een blog geschreven over zijn ervaringen als vertrouwenspersoon die zeker de moeite waard is om te lezen.

Heb je vragen over de vertrouwenspersoon, neem dan contact op met Remco Lefering. Hij is telefonisch (06 22603630) of per mail bereikbaar.

Terug

Nog niet uitgelezen?