Skip to main content
19 juni 2024

Dga-taks: Ook banklening kan meetellen voor drempel excessief lenen

Een dga die boven een bepaald maximumbedrag leent van de eigen bv, betaalt hierover sinds 2023 belasting. Dit wordt ook wel de dga-taks genoemd. Goed om te weten: Ook als je als dga leent van een bank kan dit, onder omstandigheden, meetellen voor het drempelbedrag van de dga-taks.

Een dga met schulden aan zijn bv(‘s) die op 31 december 2024 hoger zijn dan € 500.000 kan in 2024 met de fiscale gevolgen van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap te maken krijgen. In 2023 lag de drempel nog bij € 700.000.

Ook schulden van de fiscale partner van de dga tellen mee. De Belastingdienst telt die op bij de schulden van de dga in de beoordeling of het maximumbedrag van € 500.000 wordt overschreden en je belasting (dga-taks) moet betalen.

Schulden en andere rechten

Ook tellen voor de beoordeling van de dga-taks drempel van € 500.000 alle civielrechtelijke schuldverhoudingen en verplichtingen mee, inclusief indirecte schulden. Dat betekent dat als een dga alleen een lening of hypotheek bij een bank kan afsluiten als de bv daarvoor borg staat, die lening of hypotheek bij de bank meetelt in het schuldenbedrag voor de dga-taks.

Dga-taks – Voorbeeld uit de praktijk

Een dga die in 2023 de dga-taks wilde voorkomen, liep hier ook tegenaan. De dga had in 2023 in totaal € 900.000 geleend van zijn bv. In 2023 bedroeg de drempel nog € 700.000 in plaats van de € 500.000 in 2024. De lening van de dga lag in 2023 daarom € 200.000 boven de drempel.

De dga wilde € 200.000 lenen bij een bank, om vóór 31 december 2023 af te lossen op de lening van € 900.000 van zijn bv. De bv wilde het aflossingsbedrag gebruiken voor de aankoop van onroerend goed. De bank eiste dat de bv een recht van hypotheek verstrekte op het onroerend goed. Zonder die hypotheekverstrekking wilde de bank de € 200.000 niet lenen aan de dga.

Belastingdienst: banklening telt mee voor dga-taks

De Belastingdienst oordeelde dat in deze situatie de schulden aan de bv in het kader van de dga-taks nog steeds € 900.000 bedroegen. De lening van € 200.000 van de bank werd namelijk ook aangemerkt als een schuld van de dga aan de bv, omdat de bv hypotheek moest verstrekken voor deze lening.

Daar waar de dga aan de ene kant dus € 200.000 afloste op zijn lening bij zijn bv, kwam er aan de andere kant € 200.000 aan schuld bij.

Belangrijk: Had de bank in dit geval de lening ook verstrekt zonder borgstelling of hypotheekverstrekking van de bv, dan had de lening van de bank aan de dga niet meegeteld voor de drempel van € 700.000 in 2023. In dat geval had de dga wel de dga-taks in 2023 kunnen voorkomen.

Meer weten?

Meer lezen over de dga-taks, veranderingen in de Wet excessief lenen voor 2024 en eventuele gevolgen? Lees het blog van fiscalist Joreen Stegeman met antwoorden op veel gestelde vragen.

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?