Skip to main content
11 november 2020

Definitieve uitbetaling NOW 2.0 vertraagd

Het UWV vraagt ondernemers om geduld rondom de definitieve vaststelling en uitbetaling van de loonsubsidie NOW 2.0.

Reden is dat het UWV diverse regelingen rond de coronacrisis moet uitvoeren en hierdoor overbelast is geraakt, met vertragingen tot gevolg

 

Opening 15 april 2021

Momenteel is het UWV druk met definitief vaststellen van de NOW 1.0 definitief vastgesteld. Voorbereidingen voor de NOW 3.0 worden getroffen. Gevolg daarvan is dat de opening van het vaststellingsloket voor de NOW 2.0 is verschoven van 15 november 2020 naar 15 april 2021.

 

Restant subsidiebedrag

De vertraging leidt er ook toe dat je als ondernemer langer moet wachten op het restant van het subsidiebedrag, volgens de NOW 2.0. Wie de NOW 2.0 heeft aangevraagd kreeg namelijk aanvankelijk een voorschot van 80% van het te ontvangen bedrag. Aangezien het UWV de definitieve subsidie later vaststelt, geldt dit ook voor het restbedrag van 20%. Zo is er ook langer onduidelijkheid over het definitieve bedrag van de NOW 2.0.

 

Terugvorderen NOW 1.0 vanaf € 500

De minister meldt dat je bij de definitieve vaststelling van de NOW 1.0 alleen gehouden bent tot terugbetaling als het teveel uitgekeerde subsidiebedrag hoger is dan € 500.

Belangrijk: Als werkgever kun je de definitieve berekening van de NOW 1.0 vanaf 7 oktober aanvragen. Vanaf eind november kan de definitieve verrekening plaats vinden.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?