Skip to main content
2 oktober 2020

De BIK: nieuwe maatregel om investeringen te stimuleren

Om de economische crisis als gevolg van het coronavirus te beperken wil het kabinet investeringen van bedrijven stimuleren en naar voren halen. Dit doen ze met een afdrachtvermindering op de loonheffing in verband met nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen. Het kabinet is voornemens om dit via een aanpassing van het Belastingplan 2021 in de wet op te nemen.  

Nieuwe investeringen

De BIK (Baangerelateerde investeringkorting) is gericht op nieuwe investeringen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen met een laatste betaling in de periode van 1 januari 2021 t/m uiterlijk 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen. De hoogte van de BIK wordt bepaald aan de hand van een staffel.

De BIK is een generieke regeling en vormt een tijdelijke aanvulling op reeds bestaande, meer specifieke, stimuleringsmaatregelen. Het wordt voor ondernemers mogelijk om verschillende investeringsregelingen tegelijkertijd te benutten, indien ze van toepassing zijn op een investering.

Op verzoek van de Tweede Kamer schetst de Staatssecretaris van Financiën nu al de hoofdlijnen van de regeling. Op 5 oktober zal de Nota van Wijziging worden ingediend.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?