Skip to main content
25 maart 2020

Coulance rondom betalen pensioenpremie

Pensioenuitvoerders komen werkgevers tegemoet, die door de Corona crisis moeilijkheden (gaan) ervaren met het betalen van hun pensioenpremies.

De problemen zijn per sector en per werkgever verschillend, vandaar dat er de uitvoerders maatwerk zullen leveren op basis van de volgende drie mogelijkheden:

  • Waar mogelijk treffen pensioenuitvoerders een betalingsregeling met werkgevers. In dit geval moeten individuele werkgevers zich melden bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.
  • Betalingstermijnen van pensioenpremies worden binnen de wettelijke mogelijkheden verruimd.
  • De pensioenuitvoerders hanteren een minder strikt invorderingsbeleid, bijvoorbeeld door het opleggen van boetes en het inschakelen van incassobureaus uit te stellen.

De wettelijke mogelijkheden voor maatwerk zijn beperkt. Daarom zullen het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnenkort overleg voeren.

Belangrijke tips

Ervaart uw organisatie acute problemen met betaling pensioenpremies?

  • Wij adviseren u dan om de website van uw pensioenuitvoerder te raadplegen. Inmiddels werkten onder andere het pensioenfonds Detailhandel en het pensioenfonds Horeca & Catering al mogelijkheden uit om werkgevers tegemoet te komen.
  • Denk daarnaast ook aan het tijdig melden van betalingsonmacht bij uw pensioenfonds, ter voorkoming van eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. Neem indien nodig contact op met uw pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of onze Corona helpdesk.

Meer informatie of hulp nodig?

Wilt u meer weten over de coulanceregelingen van pensioenuitvoerders of heeft u hulp nodig bij het inroepen van deze regelingen? Neem dan contact op met onze Corona helpdesk adviseurs.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.Terug

Nog niet uitgelezen?