Skip to main content
21 juli 2022

Besluit rechtsherstel box 3 en controleren definitieve aanslagen inkomstenbelasting

De uitspraak van de Hoge Raad op 24 december 2021 verplicht de overheid tot invoering van nieuwe box 3-regels. Op 30 juni 2022 is het Besluit rechtsherstel box 3 in de Staatscourant gepubliceerd.

Het besluit bevat de wijze waarop het voordeel uit sparen en beleggen in box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2022 berekend wordt voor nog niet onherroepelijk vaststaande aanslagen inkomstenbelasting.

Bij de berekening van het rechtsherstel wordt een forfaitair rendement gehanteerd ten aanzien van de werkelijke verdeling van het spaargeld, de overige bezittingen en de schulden van een belastingplichtige. Volgens het besluit wordt er alleen rechtsherstel geboden als het berekende nieuwe voordeel uit sparen en beleggen lager is dan het op grond van de wet berekende voordeel uit sparen en beleggen. De Belastingdienst vermindert in principe uit zichzelf de aanslag als het nieuwe voordeel uit sparen en beleggen op grond van het besluit lager is. Is dit nieuwe voordeel niet lager, dan wordt de aanslag niet aangepast. De belastingplichtige ontvangt hiervan wel een beslissing.

Het is van belang om bij de definitieve aanslagen inkomstenbelasting te controleren of het al dan niet geboden rechtsherstel correct wordt toegepast. Zo niet, dan kan er binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar worden gemaakt. Na verloop van deze bezwaartermijn staat de aanslag inkomstenbelasting onherroepelijk vast. Neem bij twijfel over de berekening van de box 3-belasting op de definitieve aanslagen inkomstenbelasting dan ook altijd contact met ons op.

Meer informatie

De impact van de wijzigingen in het box 3-stelsel is groot. Wil je hier meer over weten, kijk dan op de pagina van onze Box 3-Helpdesk, daar vind je alle berichtgeving omtrent dit onderwerp. Je kunt onze specialisten ook telefonisch (0314 369 111) of per mail bereiken voor al je box 3-gerelateerde vragen.

Terug

Nog niet uitgelezen?