Skip to main content
20 december 2021

Bbz als alternatief voor Tozo: voorwaarden tijdelijk soepeler

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is per 1 oktober 2021 gestopt. Heb je nu financiële ondersteuning nodig? Dan kun je tot 1 april 2022 makkelijker een aanvraag doen voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Je bedrijf moet wel levensvatbaar zijn en je moet voldoen aan de tijdelijk versoepelde Bbz-voorwaarden.

De Bbz is een alternatief voor de Tozo-regeling. De Tozo komt niet meer terug, maar gezien de vraag van zzp’ers om financiële steun kun je tot april 2022 gemakkelijker een uitkering aanvragen. 

Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Dit is een aanvullende uitkering voor je levensonderhoud. Je kunt bijstand aanvragen in de vorm van een uitkering, een bedrijfskrediet of een combinatie van een uitkering en bedrijfskrediet.

Versoepelde voorwaarden Bbz-uitkering

Van 1 oktober tot 1 april 2022 zijn de voorwaarden voor een Bbz-uitkering tijdelijk soepeler. Deze versie van de Bbz wordt ook wel Bbz-light genoemd. Je kunt nu een aanvraag doen met terugwerkende kracht tot de 1e van de vorige maand. Bij de lightversie kijkt de uitkeringsinstantie niet naar je vermogen. Je krijgt er wel vragen over, omdat je misschien ook recht hebt op een woonkostentoeslag. Daarnaast is het aantal huisgenoten van 21 jaar of ouder van invloed op de hoogte van de uitkering. Hoe meer huisgenoten van 21 jaar of ouder, hoe lager de uitkering. Het vaststellen van je inkomen en de hoogte van de Bbz-lightuitkering gebeurt per kalendermaand. De uitkering hoef je niet terug te betalen. Kijk of je in aanmerking komt op www.krijgikbbz.nl. Voor een Bbz-bedrijfskrediet zijn er geen tijdelijk versoepelde regels.

Levensvatbaar bedrijf

De Bbz-light is bedoeld voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf. Je bedrijf is levensvatbaar als je inkomsten na bijstandsverlening voldoende zijn om je zakelijke- en privélasten te betalen. Met de inkomensaanvulling heb je gelegenheid voor een heroriëntatie op je verdienmodel. Misschien is je product of dienst voor een nieuwe klantgroep interessant. Of wil je wijzigingen aanbrengen in je bedrijfsvoering. Is je bedrijf niet levensvatbaar en wil je gaan beëindigen? Dan kom je misschien in aanmerking voor een beëindigingsuitkering.

Bbz-light aanvragen

De versoepelde Bbz-uitkering kun je tot 1 april 2022 aanvragen. De Bbz-light vraag je aan bij je woongemeente. Daar vraag je ook een Bbz-bedrijfskrediet aan of vanaf 2022 de reguliere Bbz-uitkering.

Als je geen Bbz kunt krijgen

Kun je geen Bbz krijgen? Informeer bij je woongemeente of je voor andere bijstand in aanmerking komt. Je gemeente biedt ook andere hulp, zoals coaching, hulp bij geldzaken, schuldhulp en begeleiding naar werk.

Uitkering voor ouderen

Is je bedrijf niet levensvatbaar en ben je voor 1 januari 1960 geboren? Of ben je 55 jaar of ouder en wil je binnenkort stoppen? Dan kun je mogelijk een IOAZ-uitkering of Bbz-bedrijfskrediet aanvragen. Kijk of je in aanmerking komt op www.krijgikbbz.nl.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Bbz of andere coronasteunmaatregelen? Kijk eens op de pagina van onze Corona Helpdesk, daar vind je een overzicht van alle maatregelen. Je kunt onze specialisten ook telefonisch of per mail bereiken voor al je corona gerelateerde vragen. 

 

Bron: KVK

Terug

Nog niet uitgelezen?