Skip to main content
4 september 2020

Afbouw tijdelijke uitstelregeling: aflossing in 24 maanden vanaf 1 januari 2021

Het kabinet maakte 28 augustus jl. haar beleid kenbaar ten aanzien van de uitgestelde belastingbetaling. De belangrijkste elementen inzake de afbouw van het bijzondere uitstel zijn:

 • het hervatten van betalingsverplichtingen die opkomen na afloop van het verleende bijzondere uitstel
 • het aflossen van de opgebouwde belastingschuld in 24 maanden vanaf 1 januari 2021 

 Tijdens de aflossingsperiode van 24 maanden zal de Belastingdienst geen zekerheden vragen en zal er in principe geen verrekening plaatsvinden met belastingteruggaven. Tot en met 31 december 2022 zal zij nauwelijks invorderingsrente berekenen over de opgebouwde belastingschuld.

 

Situaties

De volgende situaties kunnen zich voordoen.

U heeft bijzonder uitstel voor een periode van 3 maanden

 • U vroeg op 6 juni 2020 bijzonder uitstel van betaling aan
 • U kreeg 3 maanden uitstel van betaling, tot 6 september 2020
 • U besluit om niet te verlengen
 • De opgebouwde belastingschuld in de uitstelperiode is € 12.000

Om een boete te voorkomen dient u alle betalingsverplichtingen, die zijn ontstaan op of na 6 september, (vanaf tijdvak augustus en derde kwartaal 2020) regulier en tijdig te betalen. Aflossing van de opgebouwde belastingschuld per ultimo december 2020, die zonder aflossing nog steeds € 12.000 is, vindt plaats in 24 maandelijkse termijnen van € 500. De eerste termijn moet u voldoen in januari 2021 en de laatste in december 2022. Eerder aflossen is uiteraard mogelijk.

 

U heeft verzocht om verlenging van het bijzonder uitstel na afloop van de 3 maandsperiode

 • Voor afloop van het verkregen uitstel (6 september 2020) verzocht u om verlenging, welke is verkregen
 • Het uitstel loopt af op 1 januari 2021
 • De opgebouwde belastingschuld in de (totale) uitstelperiode per ultimo december 2020 is € 24.000

Om een boete te voorkomen dient u alle betalingsverplichtingen, die zijn ontstaan op of na 1 januari 2021, (vanaf tijdvak december en vierde kwartaal 2020) regulier en tijdig te betalen. Aflossing van de opgebouwde belastingschuld per ultimo december 2020 vindt plaats in 24 maandelijkse termijnen van € 1.000, waarbij u de eerste termijn moet voldoen in januari 2021 en de laatste in december 2022. Eerder aflossen is uiteraard mogelijk.   

 

De Belastingdienst informeert u

In december 2020 ontvangt u van de Belastingdienst een brief met een voorlopig overzicht:

 • van de opgebouwde en nog openstaande belastingschulden
 • de vastgestelde maandtermijnen
 • en de overige voorwaarden.

Omdat u na de aangifte loonheffingen of btw over tijdvak november 2020 de daarbij behorende bedragen pas op 31 december 2020 moet betalen, kan het zijn dat deze belastingschuld niet is meegenomen in het voorlopige overzicht. In maart 2021 volgt dan een brief met een definitief overzicht van de belastingschuld en eventuele aanpassingen op het af te lossen maandbedrag.

 

Aflossing binnen 24 maanden niet mogelijk?

Als aflossing van de opgebouwde belastingschuld binnen 24 maanden voor u niet haalbaar is of blijkt te zijn, kunt u in overleg met de Belastingdienst een langer uitstel krijgen. U moet dan via een verklaring van een derde deskundige aannemelijk maken:

 • dat de bestaande betalingsproblemen tijdelijk zijn
 • dat deze problemen in een bepaalde termijn worden opgelost
 • en dat de onderneming levensvatbaar is.

Ook kan de Belastingdienst nadere voorwaarden stellen, zoals het verstrekken van zekerheden. In uiterste gevallen kunt u onder voorwaarden om kwijtschelding van de opgebouwde belastingschuld verzoeken. Er moet dan in beginsel wel sprake zijn van een situatie waarbij uw onderneming enkel nog bestaansrecht heeft na substantiële kwijtschelding van schulden door de Belastingdienst én alle andere schuldeisers.

 

Nog geen bijzonder uitstel aangevraagd?

Wordt u pas nu of op korte termijn geconfronteerd met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis? U kunt nog tot 1 oktober 2020 bijzonder uitstel aanvragen voor 3 maanden of een eerdere aanvraag verlengen.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?