Skip to main content
30 maart 2020

ABN AMRO geeft lucht met uitstelregeling kredieten

Commercial Banking klanten van ABN AMRO krijgen, wegens de impact van de Corona crisis, zes maanden uitstel van aflossing en rentebetaling. De steunregeling geldt automatisch voor klanten van de bank met een lopend zakelijk krediet met een hoofdsom en/of limiet tot 50 miljoen euro. Wie geen gebruik wil maken van de regeling kan zich hiervoor afmelden t/m 31 maart.

Ook zakelijke klanten die in het retailsegment bankieren (waaronder vrijgevestigde medici en vrije beroepen) en een krediet hebben tot 2,5 miljoen euro vallen onder deze regeling. Specifieke financieringsvormen komen niet in aanmerking. ABN AMRO gaat op dit laatste in via haar rubriek veelgestelde vragen.

Uitstel nog niet voor iedereen

Momenteel overlegt ABN AMRO (mede) met andere banken en de overheid welke oplossingen passend en mogelijk zijn voor Grootzakelijke klanten en ZZP’ers. Wel geldt het uitstel ook voor klanten met Hypotheken bij ABN AMRO, Florius of MoneYou. En voor klanten met een consumptief krediet bij ABN AMRO, Alfam of ICS.

Wat doen andere banken?

Het is ons niet bekend of ook andere banken soortgelijke regelingen instellen als bij ABN AMRO. Wij deden navraag bij de Rabobank. Zij geven aan vooralsnog niets bekend te kunnen maken over een beleidsaanpassing rondom uitstel van rente en aflossing voor zakelijke klanten.

Zodra er meer bekend wordt over uitstelregelingen van banken, brengen wij u daarvan op de hoogte.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.Terug

Nog niet uitgelezen?