Skip to main content
17 maart 2021

Aanvragen TVL? Afwijken SBI-code mogelijk

Staatssecretaris Keijzer (EZK) maakte onlangs bekend dat ondernemers bij wie de werkelijke hoofdactiviteit van het bedrijf afwijkt van de SBI-code in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toch in aanmerking kunnen komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of voor meer TVL dan op basis van hun SBI-code. Zij doet dit naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak.

TVL

De TVL voorziet in een tegemoetkoming in de vaste lasten van ondernemers die door Corona minstens 30% omzetverlies hebben geleden. Meer over de TVL vind je op onze pagina van de Corona Helpdesk

Hoofd- of nevenactiviteit?

De TVL werd tot 1 januari van dit jaar alleen verstrekt aan ondernemers die op basis van hun SBI-code tot de juiste branche behoorden. Deze SBI-code wordt door de Kamer van Koophandel verstrekt op basis van de hoofdactiviteit van een onderneming. Sommige ondernemers claimden de tegemoetkoming
ondanks dat ze niet de juiste SBI-code hadden. Ze voerden aan dat hun nevenactiviteiten inmiddels hun hoofdactiviteit vormden en
dat ze met deze nevenactiviteiten wel tot de betreffende branche behoorden. Hun aanvragen werden echter afgewezen, waarna ze
naar de rechter stapten.

Uitspraak rechter

De staatssecretaris van het EZK heeft, onder druk van de rechter, besloten om de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) toch te verstrekken aan drie ondernemers die niet aan de eisen inzake de SBI-code voldoen. Onlangs is bekend geworden dat afwijken van de SBI-code mogelijk is voor alle ondernemers.

Hardheidsclausule

In de TVL worden daarom hardheidsclausules opgenomen. Deze maken het mogelijk dat kan worden afgeweken van de SBI-code als de ondernemer aannemelijk maakt dat de werkelijke hoofdactiviteit van het bedrijf anders is. Deze afwijkmogelijkheid krijgt terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Meer informatie

Wil je meer weten over de TVL of over het aanvragen van de TVL? Onze adviseurs staan voor je klaar. Je kunt ze telefonisch of per mail bereiken.

Terug

Nog niet uitgelezen?