Skip to main content
21 juli 2020

Aanvragen TOFA kan nog tot a.s. zondag 26 juli

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli. Dat is goed nieuws voor flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten die door Corona te maken hebben met inkomstenverlies. Zij krijgen door de verlenging twee weken langer de tijd om bij het UWV een aanvraag te doen voor financiële tegemoetkoming. 

Inmiddels zijn er ruim 19.000 aanvragen ingediend. De Rijksoverheid verwacht dat meer mensen van de regeling gebruik kunnen maken. 

 

Check of jij in aanmerking komt

Het UWV heeft op haar website een tool gepubliceerd waarmee eenvoudig kan worden nagegaan of er aan de voorwaarden voor de TOFA wordt voldaan. Dit om teleurstelling van aanvragers te voorkomen. Zij kunnen dus voorafgaand bekijken of het indienen van een aanvraag zinvol is. 

 

Voorwaarden TOFA

Om in aanmerking te komen voor de TOFA moet het loon van dit jaar aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het loon van februari bedraagt minimaal € 400 
  • Het loon van april is minstens 50% minder t.o.z. van de maand maart, maar mag niet meer bedragen dan € 550
  • Het loon in maart moet minstens € 1 hebben bedragen

Als aanvullende voorwaarde geldt dat de aanvrager vanwege het inkomensverlies geen uitkering heeft gekregen, zoals WW. De TOFA bedraagt € 1.650 bruto voor de periode maart tot en met mei 2020, ofwel € 550 per maand.

 

Geen inkomensgegevens nodig

Het UWV heeft bij de aanvraag geen inkomensgegevens nodig. Die verkrijgt het UWV namelijk rechtstreeks via de Belastingdienst.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?