Skip to main content
12 november 2020

Aanvraag NOW 3.0 start 16 november 2020

Per 16 november 2020 kun je als werkgever bij het UWV de tegemoetkoming in de loonkosten NOW 3.0 voor de eerste periode aanvragen.

De NOW 3.0 is een tegemoetkoming in de loonsom voor de periode oktober t/m juni 2020. Je kunt de tegemoetkoming in drie delen aanvragen.

Belangrijk: Je hebt slechts 1 maand de tijd om de aanvraag voor de periode oktober t/m december 2020 in te dienen. Een tegemoetkoming aanvragen kan tussen 16 november en 12 december.

 

Tegemoetkoming afgebouwd

De tegemoetkoming wordt ten opzichte van de NOW 2.0 in twee stappen afgebouwd. Voor de eerste periode van drie maanden (oktober t/m december) bedraagt de tegemoetkoming nog maximaal 80% van de loonsom (dat was bij eerdere regelingen 90%). Dit maximum percentage geldt bij 100% omzetverlies. Als dit laatste lager uitvalt, wordt de tegemoetkoming evenredig aangepast. Bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies heb je recht op een tegemoetkoming van 40%.

 

Opslag 40%

De aan de tegemoetkoming gekoppelde loonsom wordt verhoogd met een opslag van 40%. Deze is bestemd voor werkgeverslasten, zoals de premies medewerkersverzekeringen en de vakantiebijslag.

 

Voorschot

Je krijgt als werkgever eerst een voorschot van 80% uitbetaald in drie stappen. Dit voorschot is gebaseerd op de loonsom van juni 2020 en op het verwachte omzetverlies. Achteraf wordt de definitieve NOW 3.0 vastgesteld op basis van het werkelijke omzetverlies en de werkelijke loonsom.

Let op! Het UWV streeft ernaar het eerste deel van het voorschot twee tot vier weken na de aanvraag uit te betalen. Vraag de NOW 3.0 dus zo snel mogelijk aan.

 

Daling loonsom

Je kunt onder de NOW 3.0 de loonsom iets verlagen zonder dat dit consequenties heeft voor de uiteindelijke subsidie. In de eerste periode (oktober tot en met december 2020) mag je de loonsom laten dalen met 10%. In de tweede periode (januari tot en met maart) met 15%, en in de laatste periode van mei tot en met juni met 20%. De loonsom kan bijvoorbeeld lager uitvallen door natuurlijk verloop, ontslag of door medewerkers te vragen om een vrijwillig loonoffer.

 

Inspanningsverplichting

De ontslagboete is bij de NOW 3.0 verdwenen. In plaats daarvan geldt er een inspanningsverplichting voor werkgevers. Werkgevers die bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvragen in een tijdvak waarin ze NOW-subsidie krijgen, zijn verplicht contact te zoeken met het UWV in het kader van hulp bij werk-naar-werk- begeleiding.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?