Skip to main content
5 januari 2024

8 belangrijke wetswijzigingen voor ondernemers

Per 1 januari 2024 zijn een flink aantal regels en wetten veranderd. Deze wetswijzigingen hebben gevolgen voor vele ondernemers. 8 topics voor je uitgelicht.

1. Minimumuurloon per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 is het minimumloon omhooggegaan én is de wijze waarop het minimumloon wordt berekend veranderd. Voorheen was het minimumloon een minimaal maandelijks inkomen voor fulltime-medewerkers. Nu is het minimumloon een uurloon, het fulltime-inkomen wordt berekend door het minimumuurloon te vermenigvuldigen met het aantal werkzame uren.

Meer over het nieuwe minimumuurloon vind je ook in ons blog ‘Wettelijk minimumuurloon – Dit verandert er’.

2. Zelfstandigenaftrek omlaag

Het bedrag dat je als ondernemer bij de belastingaangifte in mindering mag brengen, de zogeheten zelfstandigenaftrek, wordt stapsgewijs afgebouwd tot een bedrag van € 900 in 2027. In 2023 hadden ondernemers nog recht op € 5.030 zelfstandigenaftrek, in 2024 is dit nog maar € 3.750.

3. Verlaging mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is per 1 januari omlaaggegaan van 14 naar 13,31 procent. Hierdoor betaal je als ondernemer meer belasting over je winst. Deze regeling is alleen van toepassing op zzp’ers en mkb’ers die inkomstenbelasting betalen, zoals bij een eenmanszaak of vof.

4. Vrije ruimte werkkostenregeling teruggebracht

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) werd in 2023 tijdelijk verhoogd om als werkgever je medewerker tegemoet te kunnen komen voor de snel gestegen energieprijzen. Die verruiming is per 1 januari 2024 vervallen. De vrije ruimte is nu 1,92 procent over de eerste € 400.000 van de loonsom.

5. OV-abonnement voor personeel vereenvoudigd

Het is nu makkelijker om een abonnement voor openbaar vervoer aan te bieden aan medewerkers. Hierbij hoef je als werkgever geen belasting te betalen als de medewerker het abonnement ook gebruikt voor zakelijk vervoer (woon-werkverkeer valt hieronder).

6. Einde STAP-budget

Het STAP-budget is afgeschaft. Deze subsidie voor bijscholing voor personeel bleek omstreden in de afgelopen jaren, onder meer omdat er veel cursussen werden vergoed die weinig of geen meerwaarde leken voor het werk.

7. Verhoging reiskostenvergoeding

De belastingvrije vergoeding die je als werkgever aan een medewerker kunt vergoeden is verhoogd van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

8. Minder lenen uit eigen bv

Ondernemers kunnen per 1 januari 2024 minder geld belastingvrij lenen uit hun bv. Voorheen kon je € 700.000 lenen van je eigen bv, zonder dat je hierover belasting moest betalen. Dit is nu nog maar € 500.000 euro. Leen je een hoger bedrag, dan valt dit onder inkomen uit belasting box 2.

Bron: De Ondernemer

Terug

Nog niet uitgelezen?