Skip to main content
25 maart 2020

Minister opheldering gevraagd rondom Corona positie DGA en andere knelpunten

Nu de Corona crisis voortduurt merken wij dat veel van onze klanten vragen stellen over de positie van de DGA. Bijvoorbeeld: “Van welke regelingen kan de DGA gebruikmaken?”

De omschrijving van de huidige maatregelen biedt onvoldoende helderheid over de positie van de DGA. Daarom stuurden onze koepelorganisaties – NBA, SRA en RB – maandag 23 maart een brief naar de minister waarin zij verzoeken om meer duidelijke informatie en, waar nodig, een aangepast beleid. Zo is er bijvoorbeeld ook behoefte aan oplossingen rondom andere knelpunten, zoals het urencriterium voor zelfstandige ondernemers. Inmiddels wachten wij op antwoord. Zodra wij meer weten zullen wij u natuurlijk direct informeren.

De inhoud van de kamerbrief leest u hier.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?