Skip to main content
25 maart 2020

14 Antwoorden op vragen van werknemers over de NOW regeling

De Corona crisis overvalt ons allemaal. Als ondernemer en werkgever heeft u zo uw vragen en uitdagingen. Dat geldt ook voor uw medewerkers. Zij willen bijvoorbeeld heel graag weten wat voor hen de gevolgen zijn van uw NOW aanvraag.  

De 14 meest gestelde vragen van medewerkers over de NOW hebben wij hieronder voor u op een rij gezet. Deel ze gerust in uw organisatie. Dat schept duidelijkheid.

1. Wat houdt de NOW nu eigenlijk in?
De regeling Werktijdverkorting (Wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Het kabinet heeft hiervoor in de plaats de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingevoerd. De details en exacte voorwaarden van de regeling worden binnenkort bekendgemaakt. Wat we al wél weten is de basis van deze tijdelijke regeling: je werkgever ontvangt, afhankelijk van de mate van zijn omzetdaling, een tegemoetkoming in de loonkosten.

2. Krijg ik dan wel nog iedere maand mijn loon?
Ja, dat is één van de gunstige kenmerken van deze regeling. Als werknemer houd je recht op tijdige betaling van je volledige salaris en je teert niet in op je WW rechten. Ook loopt je pensioenopbouw gewoon door.

3. Waarom krijgt mijn werkgever een deel van de loonkosten vergoed?
De overheid wil hiermee voorkomen dat jij en andere werknemers in Nederland ontslagen worden als gevolg van omzetdaling tijdens de Corona crisis.

4. Wordt ik geacht te blijven werken?
Ja, alle werknemers moeten beschikbaar zijn voor arbeid. Hierover maak je afspraken met je werkgever. Dit kunnen (in redelijkheid) andere werkzaamheden dan normaal zijn. Als dat kan werk je vanuit huis.

5. Kan mijn werkgever mij tijdens de NOW ontslaan?
Nee, niet om bedrijfseconomische redenen (gaat je werkgever wel tot ontslag over, dan bestaat geen recht op die tegemoetkoming). Na afloop van de NOW periode mag je werkgever je wel weer ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Niets nieuws, want het normale ontslagrecht blijft van toepassing.

6. Mijn contract loopt af tijdens de NOW. Wat nu?
Voor aflopende contracten blijven de normale regels gelden. Je werkgever hoeft het contract tijdens deze periode niet te verlengen. De reden daarvoor maakt geen verschil.

7. Ik ben flexwerker. Wat betekent dit voor mij?
Als je werkgever het salaris van flexwerkers doorbetaalt, wordt dat salaris ook meegenomen in de tegemoetkoming die je werkgever ontvangt.

8. Wanneer krijgen we meer duidelijkheid over de inhoud van de NOW?
Naar verwachting zijn alle details en voorwaarden uiterlijk 1 april 2020 bekend.

9. Moet ik iets doen voor de NOW?
Nee, als werknemer hoef je niks te doen.

10. Mag de uitbetaling van de vakantietoeslag worden uitgesteld?
In je cao, arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomst staan afspraken over het moment van uitbetalen van de vakantietoeslag. Hier mag je werkgever niet eenzijdig van afwijken. In diverse branches wordt al gesproken over het uitstellen van het moment van betaling. Valt jouw werkgever niet onder een cao, dan kan er in overleg gekozen worden voor een ander betaalmoment of gespreide betaling van de vakantietoeslag in delen.

11. Mag ik met behoud van salaris thuisblijven nu er geen kinderopvang mogelijk is?
In de eerste dagen nadat dat de scholen dicht gingen zou er sprake geweest kunnen zijn van calamiteitenverlof. Nu deze eerste periode achter de rug is, moet je als werknemer onbetaald verlof of vakantie-uren opnemen. Je kunt natuurlijk ook met je werkgever overleggen of aanpassen van je werktijden een oplossing is.

12. Mag mijn werkgever mij verplichten om vakantiedagen op te nemen?
Het eenzijdig vaststellen van bovenwettelijke vakantiedagen door een werkgever mag alleen als dit overeengekomen is in de cao, arbeidsvoorwaarden of arbeidsovereenkomst.

13. Mag ik mijn geplande vakantiedagen intrekken?
Ja, dat mag. Je werkgever kan wel met jou overleggen of het mogelijk is om toch vakantie op te nemen. Zoals altijd, maar zeker in de huidige situatie, is het belangrijk om hier goed met elkaar over te praten en rekening te houden met elkaars belangen.

14. Ontvang ik nog mijn vaste reiskostenvergoeding?
Een kostenvergoeding is bedoeld ter compensatie van gemaakte kosten. Nu het maken van de reiskosten wegvalt, kan je werkgever die vergoeding stopzetten.
De belastingdienst geeft wel aan dat werkgevers een vaste onbelaste reiskostenvergoeding mogen doorbetalen bij een afwezigheid van maximaal 6 aaneensluitende weken. Als er de verwachting is van een langer durende afwezigheid, dan mag alleen over de lopende maand en de daaropvolgende maand betaald worden. De betaling mag pas weer hervat worden vanaf de maand ná de maand waarin je weer gaat werken.

Deze informatie is samengesteld op hoofdlijnen. Meer specifieke vragen? Wendt u dan tot één van onze specialisten van de Corona Helpdesk.

Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?