Skip to main content
25 september 2021

ZZP-er of arbeidscontract? Check het met de webmodule

Mag je een zelfstandige inhuren of heb je een arbeidscontract nodig? Deze vraag is niet altijd eenvoudig. Vandaar dat er nu een pilot gestart is met een online module die deze vraag kan beantwoorden.

De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is recentelijk online gegaan. Door het invullen van een vragenlijst weet je of je een zelfstandige mag inhuren voor een klus of dat er een arbeidscontract nodig is. De pilot webmodule is anoniem en er kunnen in deze fase geen rechten aan worden ontleend. Later dit jaar wil het kabinet de pilot evalueren om erachter te komen of de module helpt en waar nog verbetering nodig is.

Bescherming, sociale zekerheid en fiscale behandeling

Het is belangrijk dat het duidelijk is wanneer een klus door een zelfstandige gedaan mag worden en wanneer door een werknemer. Dit onderscheid is van belang omdat de verschillende contracten grote verschillen kennen in de arbeidsrechtelijke bescherming, de rechten op sociale zekerheid en in de fiscale behandeling.

Het kabinet werkt daarom aan een webmodule die meer duidelijkheid geeft of werk binnen of buiten een dienstbetrekking kan worden gedaan en of er loonheffing moet worden afgedragen.

De module van het kabinet moet duidelijkheid bieden. De module is nu eerst zes maanden in de lucht als pilot: een voorlichtingsinstrument. Deelname is vrijwillig. Je vindt de pilot WBA hier.

Evaluatie en besluit

Blijkt deze zomer dat de webmodule behulpzaam is, dan wordt er een besluit genomen over het eventueel definitief inzetten van de webmodule. Doel van de webmodule is om zekerheid te geven over de keuze die je als ondernemer maakt bij het inzetten van een ZZP-er of arbeidscontract. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden voor handhaving, misbruikrisico’s en de gevolgen voor de uitvoeringsinstanties.

Na afloop van de pilot beslist het kabinet op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart.

Terug

Nog niet uitgelezen?