Skip to main content
5 mei 2022

Zorgsector | Wtza: meld je aan vóór 1 juli 2022

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. De meldplicht geldt niet alleen voor nieuwe zorg- en/of jeugdhulpaanbieders, ook bestaande aanbieders moeten zich in bepaalde gevallen melden. En wel vóór 1 juli 2022.

Jaarlijks schrijven meer dan 20.000 zorg- en jeugdhulpaanbieders zich in het handelsregister in. De nieuwe meldplicht geeft een beter beeld van de aanbieders en er kan beter toezicht gehouden worden.

Aanmelden voor nieuwe aanbieders

Alle nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders moeten zich vanaf 1 januari 2022 melden. Dit mag vanaf 3 maanden voor start van de zorgverlening.

Aanmelden voor bestaande aanbieders

Ook bestaande zorg- en jeugdhulpaanbieders moeten zich in bepaalde gevallen vóór 1 juli 2022 melden, namelijk;

 • Als je als zorgaanbieder in 2022 niet in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) staat en je ook geen jaarverantwoording over het verslagjaar 2021 aanlevert.
 • Als je als jeugdhulpaanbieder geen jaarverantwoording over verslagjaar 2021 aanlevert en je hier ook geen uitstel voor aanvraagt.

Uitzonderingen op de meldplicht

Er zijn enkele uitzonderingen op de meldplicht. De Wtza geldt niet voor aanbieders die alleen diensten verrichten die onder de Wmo 2015 of Jeugdwet vallen en daarnaast geen andere (ZVW, Wlz of alternatieve-) zorg leveren. Verder zijn de volgende (categorieën) zorgaanbieders uitgezonderd:

 • abortusklinieken;
 • apotheken;
 • de militaire geneeskundige dienst;
 • regionale Ambulancevoorzieningen;
 • Sanquin;
 • GGD en gemeenten die zelf jeugdgezondheidszorg of ouderengezondheidszorg op grond van de Wet publieke gezondheid leveren;
 • justitiële inrichtingen en instellingen;
 • zorgaanbieders die uitsluitend ondersteunende werkzaamheden verrichten zoals vervoer, schoonmaak, het verstrekken van eten, drinken en kleding en het leveren van bepaalde roerende voorzieningen of mobiliteitshulpmiddelen;
 • bevolkingsonderzoek; en
 • weefselinstellingen.

Twijfel je of de meldplicht voor jou van toepassing is? Laat je adviseren door onze specialisten.

Melden

Via www.toetredingzorgaanbieders.nl kun je je melden. Je moet eenmalig een vragenlijst invullen van de IGJ waarna je wordt gewezen op de kwaliteitseisen waar je aan moeten voldoen. Daar vind je ook een overzicht van de informatie waarnaar gevraagd wordt. Het melden gaat het makkelijkste als je alle gegevens vooraf bij de hand hebt. Je moet inloggen met e-Herkenning (ten minste niveau 2+). Na je melding krijg je een ontvangstbewijs en wordt je melding doorgegeven aan de IGJ.

Hoofd- of onderaannemer

Bij de meldplicht wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en onderaannemers.

Het doel van de meldplicht

Dankzij de uitgebreide vragenlijst bij de meldplicht krijgt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) een beter beeld van nieuwe en bestaande aanbieders en kan er beter toezicht gehouden worden. Hiermee komen ook direct alle zorgaanbieders in beeld. Tevens worden (nieuwe) aanbieders meer bewust van de (kwaliteits)eisen die aan hun dienstverlening worden gesteld. Zo kunnen zij zich ook beter voorbereiden op hun start. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een kwaliteitscheck ontwikkeld. Na het invullen van een aantal vragen krijg je een overzicht van waar jouw organisatie staat t.o.v. de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. De kwaliteitscheck vind je hier: https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck

De gevolgen van niet melden

Ben je een zorg- en jeugdhulpaanbieders die op of na 1 januari 2022 is gestart zónder melding, dan ben je in overtreding. De IGJ kan dan een boete opleggen. Ben je een bestaande zorg- en of jeugdhulpaanbieder met meldplicht, maar heb je je niet gemeld voor 1 juli 2022, dan kan de IGJ ook een boete opleggen.

Wet toetreding zorgaanbieders

Meer algemene informatie over de Wtza vind je in ons artikel Wet toetreding zorgaanbieders: wat gaat er veranderen?

Meer informatie

Wil je meer informatie of wil je weten wat de nieuwe wet voor jouw organisatie betekent, neem dan contact op met onze adviseurs Jan Willem van Zoomeren of Gert Bouwhuis:

Jan Willem van Zoomeren MSc, controleleider
t   06 1227 8942
e   j.v.zoomeren@stolwijkkelderman.nl

drs. Gert Bouwhuis RA, accountant
t   06 2276 0339
g.bouwhuis@stolwijkkelderman.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?