Skip to main content
24 oktober 2017

Ziek op vakantie?

Ieder jaar komt deze vraag weer naar boven. Hoe zit het met de zieke medewerker en op vakantie gaan: kan dat maar zo en wat komt er bij kijken?

Uitgangspunt is dat de medewerker op vakantie mag, ook als hij ziek is. Dit moet wel vooraf met u als werkgever worden afgestemd en eventueel ook met de bedrijfsarts. Maar dan de hamvraag: kost het de medewerker ook vakantiedagen? Voorkom op dit punt gedoe achteraf en maak (het liefst ruim) voordat de medewerker op vakantie gaat afspraken over het afboeken van deze dagen. Immers, de medewerker moet hier mee instemmen. Let wel op eventuele afwijkende schriftelijke afspraken in bijvoorbeeld cao. Op het moment dat de medewerker vakantie geniet, is hij dan ook vrijgesteld van zijn re-integratie verplichtingen.

Geeft de medewerker geen toestemming voor het afboeken van vakantiedagen, dan mag u de vakantieaanvraag weigeren. Is de medewerker zo ziek dat hij niet kan re-integreren, dan hoeft hij ook niet in te stemmen met het afboeken van vakantiedagen.

Kortom, ga het gesprek met uw medewerker vooraf aan!

Wilt u meer informatie over dit onderwerp. Neem dan contact op met Ilse Kleijn Winkel via 0314 – 741 183 of per e-mail: i.kleijnwinkel@vitaconluteijn.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?