Skip to main content
5 november 2020

WMO, Jeugd, PGB en rechtmatigheid

Het coronavirus heeft ertoe geleid dat je als gemeente moet zorgdragen dat alle maatschappelijke organisaties, die afhankelijk van gemeenten zijn, door kunnen draaien in deze tijd. Het was en is niet altijd gemakkelijk en er moeten steeds keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld om te besluiten de zorgorganisaties door te betalen, ook al konden zij niet meer altijd hun verplichtingen nakomen. Ook hebben de zorgorganisatie extra kosten moeten maken. Hoe verhoudt dit noodzakelijk handelen van de gemeenten zich in relatie tot de rechtmatigheid?

Voor de zorg heeft de werkgroep Rechtmatigheid een notitie opgesteld. De door de gemeenten gedane betalingen zullen in veel gevallen in strijd zijn met de reguliere afspraken in contracten en verordeningen. Zonder wijziging van de regels leiden de voorschotbetalingen tot een onrechtmatigheid in de jaarstukken. Om er toch voor te zorgen dat deze uitgaven rechtmatig zijn geweest is een aanpassing van de regelgeving nog voor het einde van het jaar noodzakelijk.

Wat kan je als gemeente doen?

Er zijn 3 opties:

  1. De overeenkomsten met de zorgorganisatie wijzigen.
  2. Een subsidiebeschikking opstellen voor de zorgorganisaties.
  3. Een systeem van finale kwijting met de zorgorganisaties afspreken.

Iedere situatie is uniek. Een kant-en-klaar antwoord dat in iedere situatie past is er niet. Wat in jouw geval de beste optie is overleggen we graag met je. Onze adviseurs zijn telefonisch (0314 369 111) of per mail bereikbaar. Wil je alvast meer informatie, dan kun je de notitie van werkgroep Rechtmatigheid lezen.

Terug

Nog niet uitgelezen?