Skip to main content
1 februari 2024

Wist je dit al over vakantiedagen tijdens arbeidsongeschiktheid en re-integratie?

Ziekteverzuim beheren en re-integratie effectief aanpakken is cruciaal. Maar in een tijd waarin wetten en regelingen voortdurend veranderen kan het een uitdaging zijn. Daarom hier wat extra aandacht voor veel gestelde vragen rondom rechten en plichten van jou als werkgever.

Wat als passende arbeid wordt geweigerd?

Als een bedrijfsarts bepaalt dat een medewerker gedeeltelijk kan werken, bijvoorbeeld 10 van de 40 uren, ben je als werkgever verplicht deze passende arbeid aan te bieden. Weigert de medewerker ten onrechte de passende arbeid te verrichten, dan mag je de loonbetaling stopzetten. Ook voor de uren die een medewerker arbeidsongeschikt is.

Hoeveel uur boek je af voor 1 vakantiedag?

Neemt een arbeidsongeschikte of re-integrerende medewerker een vakantiedag op, dan geldt dat als een volledige vakantiedag. Re-integreert de medewerker bijvoorbeeld 4 uur per dag, en werkt hij normaalgesproken 8 uur per dag, dan mag je als werkgever 8 vakantie-uren afboeken. Dit geldt voor zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen.

Hoeveel loon betaal je voor een vakantiedag?

Neemt een medewerker tijdens zijn arbeidsongeschiktheid of re-integratie een vakantiedag op, dan betaal je hem daarvoor die dag 100%. Ook als je hem bijvoorbeeld in het tweede ziektejaar maar 70% van het loon betaalt.

Op die manier kan een medewerker zijn loonaanspraak dus verhogen in de periode waarin hij slechts 70% loon van je ontvangt. Mits zijn vakantietegoed toereikend is. Het kan dus financieel gunstig zijn voor een zieke medewerker om vakantiedagen op te nemen tijdens zijn ziekte.

Ook kan de medewerker zo dus voorkomen dat zijn (boven)wettelijke vakantiedagen komen te vervallen/verjaren.

Bron: HR Praktijk

Terug

Nog niet uitgelezen?