Skip to main content
3 juni 2015

Wijziging begrip opvolgend werkgeverschap vanaf 1 juli 2015

Vanaf juli aanstaande moet u er als doorstartende/overnemende werkgever rekening mee houden dat er eerder sprake is van “opvolgend werkgeverschap” dan op dit moment.  “Opvolgend werkgeverschap” komt aan de orde bij de ketenregeling, de Ragetlie-regel en bij het vaststellen van de hoogte van de transitievergoeding.  Bij opvolgend werkgeverschap loopt – kort gezegd – het dienstverband van de werknemer in feite door als hij bij de opvolgende werkgever in dienst treedt.

Huidige situatie

Tot 1 juli 2015 geldt dat in de regel sprake is van “‘opvolgend werkgeverschap” als is voldaan aan de volgende criteria:

  • tussen de nieuwe werkgever en de vorige werkgever zodanige banden bestaan dat het door die laatste op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever, en:
  • de nieuwe overeenkomst eist wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden eist als de vorige overeenkomst.

Situatie per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 komt vorengenoemde eerste criterium te vervallen. Er hoeft dus geen inzicht te bestaan in de hoedanigheid en geschiktheid van de medewerker.

Kortom: als doorstartende/overnemende werkgever bent u sneller “gebonden” aan een werknemer!
Vooraf de situatie in kaart brengen kan onverwachte verrassingen voorkomen. Hierbij zijn wij u uiteraard graag van dienst. U kunt contact opnemen met Ilse Kleijn Winkel 0314369150.

Terug

Nog niet uitgelezen?