Skip to main content
11 juni 2018

Wij staan voor u klaar tijdens de ‘Week van de RI&E’

Werken met Gevaarlijke stoffen

Vanuit de Rijksoverheid wordt op dit moment veel aandacht besteed aan het werken met gevaarlijke stoffen. In een artikel van 14 mei jl. wordt aangegeven dat 1 op de 6 medewerkers het risico loopt om ziek te worden, omdat zij te maken hebben met gevaarlijke stoffen. De risico’s dienen te worden geminimaliseerd of daar waar mogelijk zelfs volledig te worden weggenomen. Voor de werkgevers dus tijd voor actie.

Gevaarlijke stoffen zijn vrijwel onzichtbaar, maar de stofdeeltjes komen wel in de longen terecht. Deze stofdeeltjes kunnen op de korte of lange termijn verscheidene beroepsziekten veroorzaken. Om deze reden is de campagne ‘Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen’ vanuit de Rijksoverheid van start gegaan. Middels deze campagne vragen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de campagnepartners aandacht voor de risico’s en gevolgen van onveilig werken met gevaarlijke stoffen en dragen hierbij concrete oplossingen aan. Meer informatie over de daadwerkelijke campagne is te vinden op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uiteraard kan Vitacon Luteijn u als werkgever bijstaan in het signaleren van de mogelijke risico’s in uw organisatie met gevaarlijke stoffen. Eén van de middelen die wij hiervoor kunnen inzetten is de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

 

Risico Inventarisatie & Evaluatie RI&E

Het hebben van een RI&E is al sinds 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Zoals omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is het plan van aanpak een verplicht onderdeel van de RI&E. In de RI&E worden de risico’s binnen uw organisatie bepaald, welke worden gerangschikt op prioriteit. Het werken met gevaarlijke stoffen en de risico’s voor medewerkers kan voor uw organisatie één van de aandachtspunten zijn. Van u als werkgever wordt middels de RI&E verwacht de risico’s voor de medewerkers weg te nemen.

De RI&E en de juiste toepassing hiervan zorgt voor een veilige en prettige werkomgeving en laat zien dat uw organisatie aantrekkelijk wordt voor potentiële medewerkers. Door het creëren van een veilige en prettige werkomgeving legt u de basis voor het verlagen van het ziekteverzuim.

Om u en uw organisatie hierin te ondersteunen is de ‘Week van de RI&E’ in het leven geroepen. In deze week 11 tot en met 15 juni 2018  worden door branche-organisaties, opleiders, arbodiensten en arbodeskundigen speciale acties gehouden. Vanzelfsprekend kan Vitacon Luteijn B.V. u hierin bijstaan en ondersteunen. Een gezonde organisatie zorgt mede voor gezonde gemotiveerde medewerkers, waardoor het ziekteverzuim zo laag mogelijk gehouden kan worden. Wij creëren graag samen met u een veilige werkomgeving waar medewerkerstevredenheid en motivatie voorop staan. Dit veroorzaakt een verlaging van het verloop van personeel en tevens een verlaging van het verzuim.

 

Mocht u een RI&E willen laten uitvoeren dan ontvangt u van Vitacon Luteijn een korting van 5% op de offerte en een gratis advies gesprek indien u de offerte aanvraagt in de week van de RI&E  11 – 15 juni 2018 en de offerte getekend retour zend voor 30 juni 2018.

 

Terug

Nog niet uitgelezen?