Skip to main content
1 juni 2023

Wettelijke verplichting zorg: regel medezeggenschap cliënten

Zorgaanbieders moeten vóór 1 januari 2024 een Wtza-vergunning aanvragen en medezeggenschap van cliënten hebben geregeld. Dat zit zo.

Met de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in 2022 ben je als zorgaanbieder verplicht om vóór 1 januari 2024 een Wtza-vergunning aan te vragen. Een van de cruciale voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunning is het organiseren van medezeggenschap van cliënten volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

De cliëntenraad-verplichting van de Wmcz geldt voor zorgaanbieders:

  • Waar cliënten minstens 24 uur kunnen verblijven en waar minstens 10 medewerkers de zorg verlenen
  • Die ambulante zorg verlenen met minstens 25 zorgverleners

Voldoet jouw zorgorganisatie aan deze criteria, maar heb je geen of niet op tijd een cliëntenraad? Dan wordt geen vergunning verleend.

Cliëntenraad opzetten met een werkgroep

Een cliëntenraad zet je niet zomaar even op; ga er zo snel mogelijk mee aan de slag. We raden je aan om hiervoor een werkgroep bestaande uit medewerkers samen te stellen. De werkgroep moet vervolgens bepalen:

  • Aan welke criteria cliëntenraadsleden moeten voldoen
  • Wat de zittingsduur per lid zal zijn
  • Hoe de benoemings- en ontslagprocedure wordt vormgegeven
  • Welke visie, werkwijze en huishoudelijke regels er voor medezeggenschap gelden

Meerdere locaties, meerdere cliëntenraden

Soms kan het wenselijk zijn om meer dan één cliëntenraad aan te stellen. Bijvoorbeeld als jouw zorgorganisatie meerdere locaties heeft. Decentraal kun je de belangen van cliënten dan specifieker en beter behartigen.

Meer weten?

Het oprichten van een cliëntenraad is niet alleen van belang voor de nieuwe wetgeving. Realiseer je vooral ook hoe belangrijk het goed regelen van medezeggenschap is voor cliënten en voor de integriteit van jouw publieke organisatie. Ga er dus zorgvuldig mee om.

Heb je daar hulp bij nodig? Onze zorgspecialisten zijn er voor je. Bel of mail ons.

Terug

Nog niet uitgelezen?