Skip to main content
12 juni 2014

Wettelijk minimum (jeugd)loon per 1 juli 2014

Alle medewerkers tussen de 23 jaar en de AOW-leeftijd hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat zij minimaal moeten ontvangen als zij werken. Voor jongere medewerkers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt de medewerker tegen onderbetaling.

Hoogte minimumloon

De overheid past de bedragen van het minimumloon (meestal) 2 keer per jaar aan, aan de ontwikkeling van de gemiddelde CAO-lonen in Nederland. Dit gebeurt dan op 1 januari en 1 juli.

De hoogte van het minimum (jeugd)loon hangt tot de leeftijd van 23 jaar af van de leeftijd van de medewerker. De onderstaande bedragen zijn bruto bedragen. Hoeveel een medewerker netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op het loon worden ingehouden.

Leeftijd         bruto minimum (jeugd)loon per maand per 1 juli 2014
23 jaar (+)      € 1.495,20
22 jaar             € 1.270,90
21 jaar             € 1.084,00
20 jaar             €    919,55
19 jaar             €    785,00
18 jaar             €    680,30
17 jaar             €    590,60
16 jaar             €    515,85
15 jaar             €    448,55

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

Werkuren volledig dienstverband

Het ligt niet wettelijk vast hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur per week.

Hoogte netto minimumloon

Als werkgever houdt u belasting en premies in op het brutoloon van uw medewerker. Hoeveel hij netto overhoudt, hangt af van de hoogte van de bedragen die op het loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen. De nettobedragen staan niet in de wet.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Terug

Nog niet uitgelezen?