Skip to main content
26 juni 2020

Wetsvoorstel minimumtarief zzp’er van de baan

Het voornemen van het kabinet een minimumtarief in te voeren voor zzp’ers gaat niet door. Ook het wetsvoorstel voor een zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief van minimaal € 75 is van de baan.

Onuitvoerbaar

De reden om de voorstellen niet verder uit te voeren, is de onuitvoerbaarheid ervan. Dit blijkt uit overleg met diverse betrokken partijen. Volgens de bewindslieden Koolmees (Sociale Zaken) en Vijlbrief (Financiën) van de tweede kamer, brengen de voorstellen grote administratieve lasten met zich mee en zorgen ze voor veel onduidelijkheid. Daarnaast is er geen draagvlak en zijn de voorstellen moeilijk te handhaven.

Arbeidsrelatie: ja of nee?

De problemen rond zzp’ers draaien al jaren rond de vraag of en wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie. Is deze aanwezig, dan moet de opdrachtgever loonheffing en premies inhouden. Is deze niet aanwezig, dan komen belasting en verzekeringen voor rekening van de zzp’er zelf.

VAR en DBA

Zzp’ers konden tot enige jaren terug gebruik maken van een VAR (verklaring arbeidsrelatie) en momenteel van Modelverklaringen volgens de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie). Deze leveren in de praktijk echter nog steeds veel uitvoeringstechnische problemen en onzekerheden op.

Pilot webmodule

Het kabinet haalt daarom een eerder idee van stal en kondigt aan dit najaar te starten met een pilot van de webmodule. Met deze module, waarmee werkgevers de arbeidsrelatie kunnen checken aan de hand van een vragenlijst, zouden opdrachtgever en opdrachtnemer zekerheid kunnen krijgen over het al dan niet bestaan van een arbeidsrelatie. Let op! Deze webmodule geeft echter nog geen zekerheid over de vraag of er een arbeidsrelatie bestaat en dient meer als voorlichtingsinstrument voor opdrachtgevers.

Op de website van de Rijksoverheid is een voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige‘ gepubliceerd met daarbij als bijlage de vragenlijst arbeidsrelatie.

Handhaving

De Belastingdienst handhaaft tot nu toe beperkt met betrekking tot het bestaan van arbeidsrelaties bij zzp’ers en treedt tot 1 januari 2021 in beginsel alleen op bij fraude en oneigenlijk gebruik van de regelgeving. Dit najaar beslist het kabinet of dit beleid ook na deze datum wordt voortgezet.

Bron: SRA – Publicatiedatum: 16-06-2020

Terug

Nog niet uitgelezen?