Skip to main content
26 januari 2024

Wetsvoorstel inperking concurrentiebeding Q1 in consultatie

Het wetsvoorstel voor een inperking van het concurrentiebeding gaat in het eerste kwartaal van 2024 in internetconsultatie. Dit heeft Minister Van Gennip (SZW) in een Kamerbrief laten weten. Daarmee is er enige uitloop ten opzichte van de eerdere toezegging van eind 2023.

In juni 2023 liet het kabinet weten het concurrentiebeding te willen inperken. Het inmiddels demissionaire kabinet wil dat het op voorhand duidelijker wordt wanneer een werkgever een concurrentiebeding kan opnemen en inroepen. Minister van Gennip: “Een concurrentiebeding kan nodig zijn om bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen of zakelijke relaties te beschermen. Maar we zien nu dat er in contracten steeds vaker standaard een concurrentiebeding staat, terwijl daar geen goede reden voor is. Dat is onnodig beperkend voor werknemers en hindert de doorstroom op de arbeidsmarkt.”

Inperking concurrentiebeding: de plannen

Minister Van Gennip is van plan om de volgende wijzigingen uit te werken in een wetsvoorstel:

  • Er komt een wettelijke begrenzing van de duur van een concurrentiebeding
  • Geografische afbakening van een concurrentiebeding wordt verplicht (specifiek en gemotiveerd in het contract)
  • Ook in vaste contracten moet een werkgever het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren (dit geldt al voor tijdelijke contracten)
  • Houdt een werkgever een vertrekkende medewerker aan het concurrentiebeding, dan moet hij de medewerker een vergoeding betalen (dit wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris)

Op basis van de komende internetconsultatie kunnen vervolgens nog aanpassingen volgen die de kwaliteit en uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel verbeteren.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?