Skip to main content
2 november 2023

Wetsvoorstel Herwaardering proceskostenvergoeding WOZ aangenomen

Op 27 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm’ aangenomen. Dit resulteert voor gemeenten in aanzienlijk lagere kosten voor ‘no cure no pay-bureaus’, die nu tegen veel te hoge vergoedingen bezwaar maken tegen WOZ- en bpm-beschikkingen.

Het wetsvoorstel is er om de financiële prikkel voor no cure no pay-bureaus weg te nemen, om namens een belanghebbende bezwaarprocedures te starten of te procederen voor hoofdzakelijk het verkrijgen van een proceskostenvergoeding of vergoeding van immateriële schade voor overschrijding van de redelijke termijn.

Inhoud wetsvoorstel

Voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bevat het wetsvoorstel ‘Herwaardering proceskostenvergoeding’ in het kort, dat een vergoeding:

  • In de bezwaarfase wordt vermenigvuldigd met 0,25 als de WOZ-beschikking wordt vernietigd of gewijzigd
  • In de fase van beroep, hoger beroep of cassatie wordt vermenigvuldigd met 0,25 als de WOZ-beschikking wordt vernietigd of gewijzigd en vermenigvuldigd met 0,10 in de overige gevallen
  • Voor immateriële schade wordt beperkt tot € 50 per half jaar (was € 500) waarmee de redelijke termijn voor afhandeling van een bezwaar is overschreden
  • Enkel wordt uitbetaald op een bankrekening die op naam staat van de betreffende belanghebbende

Inwerkingtreding wet

Het wetsvoorstel ‘Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm’ maakt deel uit van het Belastingplan 2024. De behandeling daarvan in de Eerste Kamer is op 11 en 12 december 2023, waarna er een stemming is op 19 december 2023. Dan kan het wetsvoorstel definitief worden en per 1 januari 2024 in werking treden.

Bron: VNG

Terug

Nog niet uitgelezen?