Skip to main content
21 juni 2022

Wet invoering minimumuurloon per 1 januari 2024

Het initiatiefwetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon is op 7 juni 2022 aangenomen in de Tweede Kamer en treedt per 1 januari 2024 in werking.

Het introduceren van het wettelijk minimumuurloon zorgt ervoor dat alle minimumloonverdieners per uur hetzelfde brutoloon ontvangen.

Medewerkers die het minimumloon verdienen en werken in een sector waar een werkweek van meer dan 36 uur de normale arbeidsduur is, zien per 1 januari 2024 hun uurloon stijgen door de invoering van een wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek. Nu kunnen minimumloonverdieners per uur nog een lager brutoloon ontvangen, als zij een werkweek van bijvoorbeeld 38 of 40 uur hebben.

Uniform minimumuurloon

Het initiatiefwetsvoorstel van PvdA en GroenLinks wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel strekt tot invoering van een, voor iedereen die onder de reikwijdte van het wettelijk minimumloon (Wml) valt, geldend uniform minimumuurloon.

Eerlijker en transparanter

De invoering van een wettelijk minimumuurloon leidt tot een eerlijker en transparanter minimumloon. De hoogte van het minimumloon per uur wordt hierdoor niet alleen voor iedereen gelijk, maar ook inzichtelijker. Met de invoering van een uniform minimumuurloon wordt ook de handhaving vereenvoudigd.

Nu per maand vastgesteld

Het minimumloon wordt nu per maand vastgesteld. Daarom heeft een medewerker die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Om dit te wijzigen, dienden de PvdA en GroenLinks eerder het initiatiefwetsvoorstel in voor een wettelijk minimumuurloon.

Dit wetsvoorstel is in het coalitieakkoord omarmd door het kabinet en nu dus ook in de Tweede Kamer aangenomen. Het wettelijk minimumuurloon wordt per 1 januari 2024 ingevoerd.
Door het wetsvoorstel is vanaf 2024 het minimumuurloon hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek. Hierdoor leidt meer uren werken altijd tot een hoger inkomen.

 

Bron: Salaris Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?