Skip to main content
9 oktober 2015

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) – vervanging van de VAR

Naar verwachting zal de DBA in werking treden met ingang van 1 januari 2016.

Met het inwerking treden van de wet vervalt de VAR-systematiek. De bedoeling is dat opdrachtgevers en zelfstandigen opereren op basis van de in een overeenkomst van opdracht (OVO) vastgelegde afspraken.

Als in de praktijk gehandeld wordt conform de gesloten overeenkomst van opdracht wordt de opdrachtgever gevrijwaard van de verplichting om loonheffingen in te houden op de honorering van de zelfstandige.

Op de site van de Belastingdienst zullen binnenkort modelovereenkomsten staan, welke gehanteerd kunnen worden.

Terug

Nog niet uitgelezen?