Skip to main content
25 augustus 2014

Werktijdverkorting voor bedrijven getroffen door Russische boycot

Diverse Nederlandse bedrijven hebben veel last van de Russische boycot van EU-goederen, zoals groente, fruit, vlees, vis en zuivel. Geldt dat ook voor u en heeft u door de boycot van Rusland minder werk, dan kunt u per direct werktijdverkorting voor uw medewerkers aanvragen.

De impact van de boycot is voor bepaalde bedrijven groot. Daarom worden niet alleen op Europees niveau diverse maatregelen genomen, maar ook op nationaal niveau stelt het kabinet nu een aantal maatregelen beschikbaar. Een daarvan is het per direct openstellen van de bestaande regeling voor werktijdverkorting.

Regeling voor werktijdverkorting

Wanneer zich bijzondere situaties voordoen kunt u als werkgever de werktijd van uw werknemers verkorten. U moet hiervoor een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen. Met die vergunning kunt u dan bij het UWV voor uw werknemers een WW-uitkering aanvragen voor de niet-gewerkte uren.

Let op!

De vergunning moet worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De werktijdverkorting kan pas ingaan als het ministerie uw aanvraag heeft ontvangen. Er is een speciaal aanvraagformulier. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen en u helpen met de aanvraag.

Voorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor werktijdverkorting moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de werkvermindering tenminste 20% per week zijn en minimaal 2 en maximaal 24 weken duren. Werktijdverkorting is bovendien alleen mogelijk als sprake is van buitengewone omstandigheden, zoals in dit geval de Russische boycot.

Let op!

U dient op het aanvraagformulier voor werktijdverkorting aannemelijk te kunnen maken dat de verminderde bedrijvigheid in uw onderneming door de Russische boycot binnen maximaal 24 kalenderweken is opgelost. U moet dan ook aangeven welke acties en werkzaamheden u hiertoe gaat uitvoeren. Bij een eventuele verlengingsaanvraag moet u die vraag opnieuw beantwoorden.

Betalingsuitstel

Verder heeft de Belastingdienst inmiddels aangegeven de Russische boycot te zien als een “externe oorzaak” waarvoor levensvatbare bedrijven betalingsuitstel kunnen krijgen voor het betalen van belastingen. Verwacht u door de Russische boycot minder winst te behalen, bekijk dan tevens of u voorlopige aanslagen kunt verlagen. Neem ook hiervoor contact op met uw adviseur.

Terug

Nog niet uitgelezen?