Skip to main content
4 juni 2018

Werken aan duurzame inzetbaarheid met subsidie

ESF subsidieert bevordering van duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. Vitacon Luteijn kan u mogelijk tot 50% voordeliger van dienst zijn met advies en implementatie rondom het:

  • bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer
  • bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden
  • stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelingsmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap
  • bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten uw organisatie en het project voldoen aan een aantal eisen. Wij onderzoeken voor u de haalbaarheid.  Vervolgens bereiden wij de subsidieaanvraag voor.

Een belangrijk criterium voor goed werkgeverschap is dat u continu nadenkt over en werkt aan duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. Dat is niet alleen in het belang van uw mensen. U heeft er persoonlijk ook baat bij als uw medewerkers optimaal in hun kracht staan. De ervaren HR specialisten van Vitacon Luteijn helpen u duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie te bevorderen. Daarbij kunt u onder andere denken aan de volgende vier thema’s:

Houd uw medewerkers vitaal

Vitaliteit draagt niet alleen bij aan een gevoel van fitheid, maar ook aan een significante verlaging van het ziekteverzuimpercentage in uw organisatie. Samen met u stellen wij een plan op en betrekken uw mensen bij de uitvoering.

Bind & boei uw mensen

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het onontbeerlijk voor uw organisatie om uw mensen aan u te binden en hen te blijven boeien. Wij helpen u om uw mensen in hun kracht te zetten en optimaal gebruik te maken van hun talenten.

Toekomstgerichte inzetbaarheid

Vandaag vanzelfsprekende functies zijn wellicht over een aantal jaren niet meer relevant. Mensen actief betrekken bij een visie op de toekomst, hen de ruimte geven om te leren en zich te ontwikkelen zal bijdragen aan een flexibele transitie.

Werkgeluk

Het is belangrijk dat uw mensen fluitend naar het werk gaan. Zit ‘m dat bijvoorbeeld in flexibelere arbeidstijden of minder stress? Na onderzoek maken wij een plan van aanpak om het geluk in uw organisatie naar een hoogtepunt te brengen.

 

Iedereen fluitend naar het werk!

Heeft u al langer in het achterhoofd dat er aandacht nodig is voor duurzame inzetbaarheid in uw organisatie, maar heeft u om uiteenlopende redenen (nog) geen actie ondernomen? Wij adviseren u om dit op korte termijn wel te doen. Momenteel worden projecten rondom duurzame inzetbaarheid op de werkvloer door het ESF gesubsidieerd. Wij kunnen het project van planvorming tot aanvraag en uitvoering voor u begeleiden. Voor meer informatie of het maken van een afspraak neemt u contact op met Elsbeth Adams | e.adams@vitaconluteijn.nl | 06 – 10 01 62 18

Terug

Nog niet uitgelezen?