Skip to main content
2 februari 2015

Werk en zorg combineren

Met de Wet Modernisering regelingen  voor verlof en arbeidstijden moet het makkelijker worden om werk en zorg te combineren. Het is niet langer vanzelfsprekend dat we aankloppen bij de overheid als het gaat om zorg.

De aangepaste regels geven werknemers meer mogelijkheden om hun zorgtaken te vervullen en dwingt werkgevers daaraan mee te werken. Het combineren van werk en zorg moet met deze Wet makkelijker worden. Steeds meer mensen hebben immers zorgtaken.

We moeten ook steeds meer werken (het vergroten van de arbeidsparticipatie) en dat leidt ertoe dat we meer en meer werk en zorg moeten combineren. Nu gaan nog teveel werknemers (veelal vrouwen) minder uren werken omdat zij hun zorgtaken niet goed kunnen afstemmen met het werk. Sommigen stoppen zelfs helemaal met werken of raken overbelast en melden zich ziek.

De wijzigen in de Wet arbeid en zorg en de Wet aanpassing arbeidsduur, zijn een aanvulling op de afspraken die nu al op de werkvloer en binnen gezinnen worden gemaakt. Een voorbeeld van een wijziging  is dat kort- en langdurend zorgverlof nu ook kan worden opgenomen als men zorgt voor een huisgenoot, tweedegraads familielid of iemand anders met wie men een sociale relatie heeft. Deze maatregel treed per 1 juli 2015 in werking. Ook een voorbeeld uit deze Wet is dat als een echtgenote of partner bevalt de werknemer naast zijn recht  op 2 dagen kraamverlof met ingang van 1 januari 2015 ook 3 dagen extra kan krijgen als voorschot op het ouderschapsverlof. Hij mag deze 3 onbetaalde dagen  aan de bestaande 2 betaalde dagen vastplakken. Totaal kan er dan 5 dagen verlof worden opgenomen.

Terug

Nog niet uitgelezen?