Skip to main content
29 november 2023

Wel/geen jaarrekening deponeren bij de KVK?

Veel bedrijven zijn wettelijk verplicht om hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KVK). Dit zodat de financiële informatie van een onderneming voor iedere geïnteresseerde beschikbaar is. Ontdek of je moet deponeren en zo ja wat precies.

Bv’s, nv’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn voorbeelden van rechtsvormen die verplicht zijn hun jaarrekening bij de KVK te deponeren. Voor eenmanszaken geldt deze verplichting niet. Ben je verplicht om de jaarrekening van je organisatie te deponeren, dan moet dit binnen 12 maanden nadat het boekjaar is afgelopen. Loopt het boekjaar tot 31 december 2022, dan moet de jaarrekening dus uiterlijk 31 december 2023 bij de KVD zijn gedeponeerd.

Checken of je wel/niet moet deponeren? Dat kan op de Deponeren-pagina van de KVK.

Wat moet ik deponeren?

Welke documenten je bij de KVK moet deponeren, is afhankelijk van de categorie waarin je bedrijf valt op basis van een aantal groottecriteria.

Groottecriteria voor deponeren bij de KVK
 MicroKleinMiddelgrootGroot
Beperkte balansX   
Verkorte balans en toelichting X  
Vereenvoudigde balans  X 
Vereenvoudigde winst- en verliesrekening  X 
Uitgebreide balans   X
Uitgebreide winst- en verliesrekening   X
Uitgebreide toelichting  xx
Accountantsverklaring  xx
Aantal winstbewijzen  xx
Bijzondere rechten inzake zeggenschap in rechtspersoon   x
Nevenvestigingen   x
Statutaire regeling en voorstel winstbestemming  xx
Bestuursverslag  xx

Hoe kun je jaarrekening deponeren?

Valt je bedrijf in de bedrijfsklasse micro, klein of middelgroot, dan kun je jouw jaarrekeningdocumenten alleen digitaal deponeren. Dit doe je via Standard Business Reporting (SBR). Valt jouw organisatie in de bedrijfsklasse groot dan geldt:

  • Vanaf 1 januari 2025 vrijwillig (maar rechtsgeldig) elektronisch deponeren via SBR
  • Vanaf 1 januari 2026 verplicht over het voorbije boekjaar elektronisch deponeren via SBR

Persoonsgevoelige informatie bij deponeren

Wees terughoudend met (bijzondere) persoonsgevoelige informatie in een jaarrekening. Zodra je deze bij de KVK hebt gedeponeerd is alles immers voor iedereen inzichtelijk.

Bron: Kamer van Koophandel

Terug

Nog niet uitgelezen?