Skip to main content
18 oktober 2022

Wat geldt bij ziekte tijdens betaald ouderschapsverlof?

Op 2 augustus 2022 is de nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof ingegaan. Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen daarmee gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen.  Maar wat als de werknemer tijdens het betaald ouderschapsverlof ziek wordt? Blijft het verlof dan doorlopen?

Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen, aaneengesloten of gespreid. Ze ontvangen daarvoor een uitkering van het UWV. Dat is zo geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Meldt de werkende ouder zich tijdens het betaald ouderschapsverlof ziek, dan loopt het verlof in principe gewoon door, ook bij ziekte door zwangerschap of bevalling. De werkgever betaalt alleen uren door die de werknemer zou werken.

Betaald ouderschapsverlof onderbreken

Een werknemer kan echter, vanwege ziekte of een andere onvoorziene omstandigheid, vragen om het verlof te onderbreken en op een ander moment verder op te nemen. De werkgever mag dit alleen weigeren in geval van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang en met een schriftelijke motivatie. Maar van zo een belang is niet snel sprake.

Overigens hoeft de werkgever de onderbreking niet eerder dan vier weken na het verzoek van de werknemer in te laten gaan. Alleen op basis van een cao zouden andere regels dan die uit de WAZO kunnen worden aangehouden. De werkgever hoeft een verandering in de opname niet aan het UWV door te geven.

Wil een werknemer diens verlof opschorten of niet opnemen vanwege zwangerschaps-, bevallings- of adoptieverlof, dan gelden trouwens andere regels. De werkgever mag de verandering van het verlof dan in geen geval weigeren.

Geen betaald verlof bij volledige arbeidsongeschiktheid

Is een werkende ouder bij het aanvragen van het betaald ouderschapsverlof al volledig arbeidsongeschikt, dan kan hij/zij geen betaald ouderschapsverlof opnemen. De werkgever betaalt het loon door, totdat de werknemer weer (deels) kan werken. Op dat moment kan de werknemer ook weer een verzoek voor UWV-betaald ouderschapsverlof indienen. Het moet daarbij gaan om een verzoek voor dagen/uren waarop de werknemer kan werken en deze dagen/uren moeten vallen binnen het eerste levensjaar van het kind (of – in geval van adoptie of pleegzorg – binnen een jaar na opname van het kind in het gezin).

Meer weten over ziekte bij ouderschapsverlof?

Heb je onze antwoorden op de meest gestelde vragen over het betaald ouderschapsverlof al gezien? Staat het antwoord op jouw werkgeversvraag daar niet bij of heb je hulp nodig bij het indienen van een aanvraag voor jouw werknemer? Bel of mail ons. Wij helpen je graag.

 

Terug

Nog niet uitgelezen?