Skip to main content
6 maart 2014

Wanneer mag je een ziekmelding weigeren?

Het is lastig: bepalen of een werknemer echt ziek is of niet. En soms mag een werkgever de ziekmelding weigeren. Zo maak je de juiste beslissing.

Werkgevers hebben soms het gevoel dat ze op de stoel van de bedrijfsarts moeten gaan zitten wanneer ze een ziekmelding moeten beoordelen, zegt verzuimexpert Mark Idzinga. Vooral het weigeren van verzuim is lastig. Idzinga geeft tips.

De werknemer claimt geen ziekte

Deze categorie is vrij duidelijk. Een medewerker die zich ziekmeldt, omdat zijn dochtertje griep heeft, is niet ziek. Weiger de ziekmelding. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld een periodieke controle bij de tandarts.

De ziekte leidt niet tot arbeidsongeschiktheid

Wanneer de receptioniste laat weten dat zij haar enkel gebroken heeft en daarom niet kan werken, mag je de ziekmelding weigeren. Met een been in het gips kan ze haar werk nog wel uitvoeren. Misschien moet er iets geregeld worden voor het vervoer.

Er is een arbeidsconflict

Vraag door wanneer je vermoedt dat een werknemer niet echt ziek is. Dan kan blijken dat een arbeidsconflict ten grondslag ligt aan de ziekmelding. Dit is geen reden om thuis te blijven, maar juist om een gesprek aan te gaan.

Werkgevers die te maken krijgen met een werknemer die onterecht blijft volhouden ziek te zijn, doen er volgens Idzinga goed aan de ziekmelding alsnog te accepteren. Een doorverwijzing naar de bedrijfsarts en eventueel een gesprek met de werknemer in kwestie zijn dan de beste alternatieven.

Bron: PW De Gids

 

Ook wij zijn van mening dat bij twijfel over de ziekmelding iemand toch ziek melden het beste is. Het is dan echter wel van belang dat er meteen vervolgstappen worden gezet. Bijvoorbeeld dat iemand zo snel mogelijk naar de bedrijfsarts gaat of dat de werkgever contact met ons opneemt om te bespreken hoe nu verder.

Terug

Nog niet uitgelezen?