Skip to main content
25 juni 2020

WAB: documenten voor toepassen lage WW-premie

Afgelopen 1 januari is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking getreden. Hierdoor is het voor werkgevers aantrekkelijker om medewerkers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met vaste arbeidsomvang te geven. Als werkgever betaalt u dan namelijk een lage WW-premie. Echter, om deze lage premie toe te mogen passen dient er voor 1 juli 2020 een ondertekende, schriftelijke vastlegging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de loonadministratie aanwezig te zijn (dit was 1 april, maar dit is vanwege de corona crisis uitgesteld). Indien gewenst kunnen wij een sjabloon addendum verstrekken waarin de van belang zijnde zaken vastgelegd kunnen worden.

Heeft u hierin nog geen actie ondernomen, doe dit dan alsnog vóór 1 juli aanstaande. Is er op 1 juli namelijk géén schriftelijke vastlegging van een dienstverband voor onbepaalde tijd met vaste arbeidsomvang in ons dossier aanwezig, dan passen wij de hoge WW-premie toe. Het verschil in hoge en lage WW-premie is 5%, bij een bruto maandloon van € 3.000 is dit een bedrag van € 150 per maand. Een schriftelijke vastlegging loont dus zeker.

Heeft u vragen. Wij zijn telefonisch (0316 740 115) of per mail bereikbaar voor al uw vragen.

Terug

Nog niet uitgelezen?