Skip to main content
4 december 2023

Waarom de nieuwe CSRD voor ons allemaal geldt

Op papier geldt de nieuwe CSRD-richtlijn voor het rapporteren over niet-financiële bedrijfsprestaties vanaf boekjaar 2025 voor organisaties met € 50+ miljoen omzet, € 25+ miljoen op de balans en 250+ medewerkers. Beursgenoteerde organisaties zijn zelfs al in 2024 aan de beurt. Jouw organisatie valt niet binnen die voorwaarden? Dan is er een grote kans dat je er alsnog mee te maken krijgt. Lees waarom.

Vanaf 2024 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht. Deze nieuwe EU-richtlijn is gericht op het rapporteren over de zogenoemde ESG’s: Environment, Social en Governance. Allemaal niet-financiële bedrijfsprestaties. Het eerste jaar geldt de richtlijn alleen voor bedrijven die beursgenoteerd en nu al Non Financial Reporting Directive (NFRD)-plichtig zijn. Vanaf 2025 gaat de richtlijn vervolgens ook gelden voor organisaties voor wie twee of meer van deze criteria gelden:

 • Meer dan € 50 miljoen omzet per jaar
 • Meer dan € 25 miljoen op de balans
 • Meer dan 250 medewerkers (in FTE, gemiddeld over een jaar)

Gevolgen CSRD voor niet-rapportageplichtige organisaties

Ook voor wie niet verplicht is om de rapporteren heeft de CSRD zeer waarschijnlijk consequenties:

> Je kunt indirect vragen krijgen van leveranciers of afnemers die wél plichtig zijn. Zij moeten in hun rapportage informatie verschaffen over de niet-financiële prestaties van hun leveranciers en afnemers, waaronder jouw organisatie.

> Je kunt te maken krijgen met financiers of grotere moederbedrijven die druk op je uitoefenen om te meten en rapporteren.

En bedenk dat oprechte aandacht voor duurzaamheid en transparantie een enorme stimulans voor je reputatie en vertrouwenspositie kunnen zijn. Het is daarom raadzaam wel mee te gaan in de ontwikkelingen van duurzaam en transparant ondernemer- en werkgeverschap.

CSRD: Niet-financieel en financieel even belangrijk

De CSRD vloeit onder andere voort uit de Europese Green Deal en het actieplan Financing Sustaintable Growth. De doelen:

 • Eenvoudigere toegang tot niet-financiële informatie
 • Meer eenheid in informatieverstrekking

Hierdoor kunnen investeerders en consumenten makkelijker informatie verzamelen en organisaties en hun niet-financiële prestaties met elkaar vergelijken. Dit maakt meer gefundeerde duurzame en verantwoorde keuzes mogelijk.

Topics voor je CSRD-rapportage

In een rapportage voor de CSRD-richtlijn neem je informatie over niet-financiële prestaties op, die zijn gerelateerd aan milieu (environment), maatschappij (social) en bestuurlijke inrichting (governance). Hierbij kun je onder andere denken aan emissies, afval, energie- en watergebruik, mensenrechten, diversiteit, gelijke behandeling, arbeidsomstandigheden en maatschappelijke betrokkenheid.

CSRD-rapportage kent geen vast format

Een vast format voor je CSRD-rapportage is er niet. De richtlijn is namelijk sector- en organisatiespecifiek: je rapporteert over onderwerpen die relevant zijn voor jouw bedrijfsactiviteiten. Er zijn echter wel zaken waarvan we al weten dat ze voor iedereen gelden en zeker een plek in de CSRD krijgen.

Een classificatiesysteem voor ecologisch duurzame investeringen, om greenwashing (wel de woorden, niet de daden) te voorkomen en investeerders te helpen groenere keuzes te maken.

Je geeft aan wat de impact van je bedrijf op sociale en milieukwesties is en hoe deze kwesties in de toekomst je organisatie waarschijnlijk zullen beïnvloeden.

Openbaarmaking van Scope 3-emissies (indirecte CO2-emissies van alle andere bij je organisatie aangesloten bedrijven in de gehele toeleveringsketen).

Verslaglegging van arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen van je organisatie.

Analyses verstrekken over verleden, heden en toekomst (zowel kwantitatief, waaronder tot nu gemeten impact, als kwalitatief, waaronder doelstellingen, strategie en risicobeoordeling).

Vóór publicatie een CSRD-rapportage een beoordelend auditproces laten doorlopen (door de accountant die de jaarrekening controleert).

Voordeel van CSRD vergeleken met eerdere regelgeving

De CSRD vervangt de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) en omvat gelijk ook zaken die nu zijn vastgelegd in EU-regels zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR, voor deelnemers aan financiële markten) en de eerder genoemde EU-Taxonomie. Bundeling in de nieuwe CSRD moet voor rapportageplichtige organisaties:

 • Verslaglegging vereenvoudigen
 • Meer consistentie in eisen aanbrengen
 • Dubbele rapportageverplichtingen vermijden

Het is nu alleen wel zaak dat de individuele EU-lidstaten keuzes voor hun eigen landen gaan maken, deze in hun nationale wetgeving opnemen en gaan handhaven.

Alternatieven voor de CSRD-rapportage

Voor wie niet CSRD-plichtig is, zijn er alternatieven die kunnen helpen bij het inrichten van een duurzaamheidsrapportage:

 • Alternatieve normeringen/standaarden
  Verzamel, monitor en analyseer duurzaamheidsprestaties, bijvoorbeeld op basis van de Global Reporting Initiative, de Sustainability Accounting Standards Board of de ISO-26000.
 • Onafhankelijke assurance
  Laat verzamelde duurzaamheidsprestaties onafhankelijk beoordelen door een externe accountant of duurzaamheidsadviesbureau. Zo een partij kan een assurance verklaring afgeven over de betrouwbaarheid van de gegevens. 
 • Keurmerken
  Wil je nog een stap verder gaan, kies dan voor een keurmerk dat wordt getoetst met een externe onafhankelijke audit, zoals de MVO-Prestatieladder, B-Corp en Eco-Vadis. Of ga voor een keurmerk voor een specifiek onderdeel. De PSO, die de sociale kant van een organisatie meet en vastlegt, is hiervan een voorbeeld.

En vergeet niet: wil je verantwoord duurzaam werken en ondernemen, maak je prestaties dan openbaar. Bijvoorbeeld via je website of door de niet-financiële informatie te verwerken in je financiële rapportage of een Corporate Social Responsibility (CSR) rapport.

Kom nú in actie en zet de eerste stappen.

Welke data ga je verzamelen?

Met welk doel en in welk systeem?

Wat heb je al in huis en wat moet je nog regelen/aanschaffen?

Meer weten?

Heb je vragen? Advies nodig over waar te beginnen of hoe nu verder na je eerste stappen? We helpen je graag. Bel of mail ons gerust.

 

Terug

Nog niet uitgelezen?