Skip to main content
3 januari 2022

Waarom blijft er zo ‘weinig’ over van mijn eindejaarsbonus?

Heb jij je loonstrook van december al gecheckt? Het kan zijn dat jouw werkgever je in de laatste maand van het jaar een bonus uitkeert. Stel je ontvangt een bonus van € 15.000. Op deze bonus wordt 55,5 % belasting ingehouden. Je vraagt je misschien of hoe dat kan, want het hoogste belasting tarief is toch 49,5%. Wij leggen het je in dit artikel uit. 

Schijventarief

In de loonbelasting, maar ook in de inkomstenbelasting, kennen we een zogenaamd schijventarief. Vanaf een bepaald inkomen wordt een bepaald belastingtarief toegepast, welke stijgt naarmate het inkomen hoger is. In 2021 geldt voor zowel de loonbelasting als de inkomstenbelasting voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt, het volgende schijventarief:

Schijf Belastbaar inkomen Belasting
1 t/m € 68.508 37,1%
2 vanaf € 68.508 49,5%

Op basis van de tarieven zou men verwachten dat bij een inkomen vanaf € 68.508 de belasting over een bonus van € 15.000 inderdaad 49,5% bedraagt. Dit is echter niet altijd het geval.

De heffingskortingen verstoren de boel

De te betalen belasting wordt namelijk niet alleen bepaald door het toe te passen tarief. Naast dit tarief worden ook zogenoemde heffingskortingen toegepast. Deze kortingen vormen een vermindering op de te betalen belasting. Men zou verwachten dat hierdoor de belastingdruk juist minder dan 49,5% zou bedragen.

Helaas is dat niet het geval. De bedragen van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting worden sinds een aantal jaren namelijk lager naarmate het inkomen hoger wordt. Dit heet de afbouw van de heffingskortingen. Met name vanaf 2016 is die afbouw sterk toegenomen. Zo bedraagt de afbouw van de arbeidskorting in 2021 6% voor zover het arbeidsinkomen hoger is dan € 35.652.

Bij de berekening van de belasting over jouw reguliere salaris wordt geen rekening gehouden met de hoogte van een eventuele bonus. Door de bonus wordt jouw arbeidskorting echter wel met 6% verminderd wanneer jouw jaarloon meer bedraagt dan € 35.652. Omdat bij de berekening van jouw reguliere salaris deze 6% vermindering niet is meegenomen, wordt de belastingdruk op jouw uitgekeerde bonus hiermee verhoogd. Per saldo betaalt je daarom 55,5% (49,5% + 6%) over jouw bonus.

Belasting rekening houdend met afbouw heffingskortingen

Wil je weten hoe hoog de belastingdruk bij een bepaald inkomen werkelijk is, dan kun je gebruikmaken van de volgende tabel. Deze tabel geldt voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Hierin is zowel de afbouw van de arbeidskorting als de algemene heffingskorting verwerkt.

Schijf Belastbaar inkomen Belasting
1 t/m € 21.044 34,44%
2 van €21.044 tot € 35.653 40,41%
3 van € 35.653 tot € 68.508 49,08%
4 van € 68.508* tot € 114.194 55,5%
5 vanaf € 114.194** 49,5%

*vanaf dit bedrag geen recht meer op algemene heffingskorting
**vanaf dit bedrag geen recht meer op arbeidskorting

Deze tabel laat de verrassende uitkomsten van de afbouw van de heffingskortingen zien. Zo bedraagt de belastingdruk op extra inkomen tussen de € 68.508 en € 114.194 6% meer dan de belastingdruk op uw inkomen vanaf € 114.194. Opmerkelijk is ook dat het tarief van 49,08% voor inkomens tussen € 35.653 en € 68.508 niet ver verwijderd is van het toptarief van 49,5%.

Let op! Voor inkomens tot € 21.044 kun je de tabel niet gebruiken. Voor deze inkomens is de arbeidskorting lager dan het standaardbedrag, maar loopt deze op naarmate het inkomen hoger wordt.

Correctie in aangifte inkomen

Met de extra belastingdruk op incidentele beloningen kan mogelijk niet altijd voldoende correctie worden toegepast. Soms is de correctie ook te veel. Omdat de loonbelasting een voorheffing is op de inkomstenbelasting, trekt zich dit allemaal recht in de aangifte inkomstenbelasting. Daarin wordt het exact verschuldigde bedrag berekend. Dat kan betekenen dat je alsnog moet bijbetalen of iets terugkrijgt. Ook als je normaal gesproken geen aangifte doet, kan het dus lonen om een proefaangifte te doen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de loonbelasting? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Je kunt ze telefonisch (0316 – 740 115) of per mail bereiken.

 

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?