Skip to main content
14 mei 2024

Vroegtijdige inzet van een arbeidsdeskundige blijkt effectief

Vroegtijdige inzet van een arbeidsdeskundige bij sociaal-emotionele klachten is zinvol. Ook draagt een vervroegde inzet bij aan reductie van verzuimduur en -kosten. Dat blijkt uit onderzoek van Impact Centre Erasmus.

Eerder al deed Impact Centre Erasmus verkennend onderzoek. Daaruit kwam de toegevoegde waarde van vroegtijdige inzet van een arbeidsdeskundige al duidelijk naar voren. Zo gaven arbeidsdeskundigen zelf al aan veel waarde te hechten aan preventieve en vroegtijdige inzet van hun expertise in het eerste ziektejaar. Daarom hebben de onderzoekers vervolgonderzoek ingezet met een focus op de praktische voordelen van vroegtijdige inzet.

Voordelen van vroegtijdige inzet van een arbeidsdeskundige

Het vervolgonderzoek bestond uit een:

  • Langdurige casestudie bij twee bedrijven
  • Databaseanalyse
  • Enquête onder arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen

De hoofdvraag: Wat levert vroegtijdige inzet van een arbeidsdeskundige op?

De resultaten van het onderzoek laten zien dat vroegtijdige interventie met een arbeidsdeskundige bij sociaal-emotionele klachten flink wat kan opleveren:

  • Verkorting van de verzuimduur
  • Kostenbesparing voor werkgevers
  • Minder loonsancties van UWV
  • Minder instroom in de WIA

Verbeterpunt: Samenwerking bedrijfsarts en arbeidsdeskundige

Maar het vervolgonderzoek legt ook verbeterpunten bloot. Zo blijkt de samenwerking tussen bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen effectiever te moeten en kunnen. Nu is deze nog maar beperkt. Zonde, want goede samenwerking en heldere taak- en rolafspraken blijken in geval van langdurig verzuim essentieel voor het bereiken van de positieve effecten van vroegtijdige inzet van een arbeidsdeskundige.

Verbeterpunt: Meer duidelijkheid over rol van arbeidsdeskundige

Ook blijkt uit het onderzoek dat verduidelijking van de taken en verantwoordelijkheden van arbeidsdeskundigen cruciaal is. Hiervoor kun je:

  • Vroegtijdige inzet van een arbeidsdeskundige expliciet opnemen in ziekteverzuimprotocollen kan hieraan bijdragen
  • Bedrijfsartsen en andere betrokken partijen meer uitleggen over de expertise van arbeidsdeskundigen
  • Arbeidsdeskundigen een duidelijk kader geven dat aangeeft wat ze wel/niet zonder rapport van een bedrijfsarts kunnen en mogen

Dit zal niet alleen leiden tot een effectievere inzet van en samenwerking met arbeidsdeskundigen, maar ook tot een bredere acceptatie van hun functie onder werkgevers en medewerkers. Vroegtijdige inzet van een arbeidsdeskundige zal dan sneller tot betere duurzame resultaten leiden.

Bron: CS Opleidingen, Impact Centre Erasmus

Terug

Nog niet uitgelezen?