Skip to main content
2 juli 2020

Vraag & Antwoord: uitstel van betaling

De regeling rondom het aanvragen van uitstel van betaling roept veel vragen op. Wij hebben de meest voorkomende vragen met antwoorden voor u op een rijtje gezet.

Bijzonder uitstel van betaling gedurende 3 maanden

1. De naheffingsaanslag wordt opgelegd buiten de uitsteltermijn. Vervalt ook dan de boete?

Vooralsnog niet. Er is bij een eerste verzoek uitstel van betaling verleend voor een periode van 3 maanden tot en met 24 juli 2020. De naheffingsaanslag loonheffingen over juni 2020 dan wel de naheffingsaanslag omzetbelasting over Q2 of juni 2020, zal naar verwachting pas worden opgelegd in augustus 2020. Deze aanslagen vallen hiermee buiten de termijn waarop het uitstel betrekking heeft (24 juli). Hierdoor zal de opgelegde boete wegens niet betalen van de loonheffingen juni of omzetbelasting Q2/ juni 2020 niet per definitie vervallen. Als het bijzondere uitstel niet wordt verlengd, adviseren wij om genoemde belastingen tijdig (vóór 31 juli 2020) te voldoen.

2. Kan het zijn dat de Belastingdienst de automatische incasso van de voorlopige aanslag 2020 heeft stopgezet?

Ja. In sommige gevallen is ook bijzonder uitstel van betaling verleend voor (bijvoorbeeld) de voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting over 2020. De Belastingdienst kan deze machtiging éénzijdig hebben ingetrokken. Na afloop van de periode voor het bijzondere uitstel, zal deze incasso niet weer automatisch worden hervat. U zult de lopende termijnen zelf handmatig moeten overboeken of een nieuwe machtiging voor automatische incasso moeten afgeven. Tip: controleer ook of de voorlopige aanslag 2020 nog wel op een juist bedrag is vastgesteld.

Verlengd bijzonder uitstel van betaling

3. Krijg ik alleen verlenging van uitstel voor de openstaande belastingen?

Nee. Ook de (naheffings)aanslagen die worden opgelegd in de periode van verlengd uitstel vallen onder het uitstel. Stel het uitstel wordt verleend tot 1 oktober, dan valt een aanslag met dagtekening 21 september ook in de uitstelperiode. Tijdens het verlengd uitstel staat het u vrij om (bepaalde) aanslagen wel te betalen.

4. Geldt het verlengde uitstel ook weer voor een periode van 3 maanden?

Nee. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden voor verlenging wordt het uitstel verleend tot de Belastingdienst u bericht dat zij het uitstel intrekt. Intrekking zal in ieder geval niet eerder plaatsvinden dan 1 oktober 2020. U verzoekt dus om verlenging, en niet om verlenging tot een bepaalde einddatum.

5. Het bijzondere uitstel loopt af. Moet ik direct alle openstaande belastingen betalen?

Nee. De Belastingdienst zal u informeren over het einde van het uitstel. Voor de openstaande aanslagen uit het verleden biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om een “passende” betalingsregeling overeen te komen. Wij verwachten dat de kaders waarbinnen dit mogelijk is op korte termijn bekend worden. Wij vermoeden dat er één regeling wordt aangeboden (bijvoorbeeld betaling in 12 termijnen). Is dit niet passend genoeg, dan zult u met de Belastingdienst in overleg moeten om overeen te komen wat in uw specifieke situatie passend en realistisch is. Houd in de gaten dat de verplichtingen na afloop van de uitsteltermijn weer tijdig voldaan worden om boete(s) te voorkomen.

6. Ik wil tijdens de uitstelperiode een bonus uitkeren aan mijn werknemers. Mag dat?

Ja dat mag, mits de betreffende werknemers geen aandeelhouder zijn en geen onderdeel uitmaken van het bestuur en/of directie van de onderneming.

 

Staat uw vraag er niet tussen? Aarzel dan niet en neem contact op met de specialisten van onze corona helpdesk


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?