Skip to main content
8 maart 2021

Voorlopige berekeningen Wtl 2020

Uiterlijk 14 maart verstuurt het UWV de voorlopige berekeningen 2020 van tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Werkgevers die hier recht op hebben ontvangen een brief met de specificaties.

In deze voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen je recht hebt op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel (LIV) of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2020 die tot en met 31 januari 2021 zijn gedaan.

Controleren

Klopt de voorlopige berekening niet of mis je gegevens? Controleer dan eerst de ingediende aangiften loonheffingen 2020. Als je onjuistheden vindt, heb je tot en met 1 mei 2021 de tijd om correctieberichten in te dienen. Correctieberichten na 1 mei 2021 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening die je uiterlijk 31 juli ontvangt.

Kloppen je ingediende aangiften wel, maar heb je nog vragen, dan kun je bellen met UWV Telefoon Werkgevers (088-8989295).

Niks ontvangen

Het kan zijn dat je geen voorlopige berekening hebt ontvangen, terwijl je deze wel verwacht. Ook dan kun je contact opnemen met UWV Telefoon Werkgevers.

Terug

Nog niet uitgelezen?