Skip to main content
11 november 2014

Waarschijnlijk hogere aanslag inkomstenbelasting 2014

In 2014 is een aantal belastingregels veranderd. Deze veranderingen hebben invloed op de belasting die u moet betalen over uw inkomen in 2014.

Belasting betalen

Meestal wordt al belasting betaald over uw inkomen wanneer u dat krijgt. Dat kan op 2 manieren:

 • uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt belasting in op uw loon of uitkering;
 • u betaalt maandelijks belasting via een voorlopige aanslag.

Belasting terugkrijgen

Bent u in loondienst? Of krijgt u een uitkering? En hebt u aftrekposten, bijvoorbeeld omdat u een eigen woning hebt? Dan hebt u waarschijnlijk over 2014 geld teruggekregen via een voorlopige aanslag.

Berekening belasting niet aangepast

Toen de Belastingdienst uw voorlopige aanslag berekende, kon zij geen rekening houden met een aantal wijzigingen in de belastingregels. Ook werkgevers en uitkeringsinstanties konden geen rekening houden met bepaalde wijzigingen, toen zij belasting inhielden op uw loon of uitkering. U hebt daardoor te weinig belasting betaald, of te veel belasting teruggekregen. Bij uw aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2014 moet u daarom een bedrag bijbetalen of terugbetalen.

Wanneer krijgt u hiermee te maken?

U kunt te maken krijgen met de wijzigingen van de belastingregels in de volgende 3 situaties:

 • u hebt een voorlopige aanslag 2014 gehad.
 • u hebt geen voorlopige aanslag 2014 gehad en u ontvangt loon of een uitkering.
 • u hebt geen voorlopige aanslag 2014 gehad en u hebt winst uit onderneming of resultaat uit overig werk.

U hebt een voorlopige aanslag 2014 gehad

De wijzigingen hebben voor u gevolgen als:

 • u 1 of meer van de volgende inkomsten had:
  • loon
  • uitkering
  • winst uit onderneming
  • resultaat uit overig werk
 • deze inkomsten in totaal hoger waren dan € 25.000

U hebt geen voorlopige aanslag gehad en ontvangt loon of een uitkering

De wijzigingen hebben voor u gevolgen als:

 • u 1 of meer van de volgende inkomsten had:
  • loon
  • uitkering
 • deze inkomsten in totaal hoger waren dan € 25.000
 • u een bijzondere beloning hebt gehad, zoals:
  • vakantiegeld
  • een 13e maand
  • een bonus of gratificatie

Wij gaan hieronder uitsluitend in op de situatie waarin u inkomsten had uit loon of uitkering.

Wat merkt u van de wijzigingen?

Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt belasting in op uw loon of uitkering. Deze belasting heet loonheffing. Werkgevers of uitkeringsinstanties moeten loonheffing inhouden volgens tabellen. In de tabellen wordt al rekening gehouden met het inkomensafhankelijk worden van de algemene heffingskorting.

Hebt u in 2014 een bijzondere beloning gehad? Dan konden werkgevers of uitkeringsinstanties hier niet op de juiste manier belasting op inhouden. Zij moeten belasting inhouden op uw bijzondere beloning volgens de tabel bijzondere beloningen. Hierin is geen rekening gehouden met de aanpassing van de algemene heffingskorting.

Bijzondere beloningen zijn bijvoorbeeld:

 • vakantiegeld
 • 13e maand
 • gratificatie
 • bonus
 • uitbetaling overwerkuren
 • afkoop vakantiedagen
 • nabetalingen salaris

Toen de Belastingdienst uw voorlopige aanslag berekenden, hebben zij helemaal geen rekening gehouden met het inkomensafhankelijk worden van de algemene heffingskorting. Daardoor is het bedrag dat u hebt teruggekregen of dat u hebt betaald via uw voorlopige aanslag waarschijnlijk te hoog of te laag.

De belasting die u betaalt, is ook afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Daarom kunnen wij niet precies aangeven hoe hoog het bedrag is dat u moet bijbetalen.
Volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën moeten tussen de 5 en 6 miljoen mensen bij de aangifte inkomstenbelasting 2014 rekening houden met een tegenvaller van rond de € 300. Voor sommigen kan die tegenvaller zelfs oplopen tot € 700.

Belasting over 2015

Per 1 januari 2015 past de Belastingdienst de loonbelastingtabellen wel aan, zodat minder mensen te maken krijgen met een naheffing of een lagere teruggaaf van belasting in 2016.

Bron: Belastingdienst

Terug

Nog niet uitgelezen?