Skip to main content
22 februari 2023

Voorkom onnodige nieuwe 104-weken-telling met officiële herstelmelding

Meldt een medewerker zich na langdurige ziekte weer hersteld? Laat het medisch herstel dan uiterlijk binnen vier weken beoordelen door een bedrijfs- of verzekeringsarts. Diens beoordeling is namelijk bepalend voor de telling van je loondoorbetalingsplicht als dezelfde medewerker zich na weer vier weken of langer te hebben gewerkt wederom ziekmeldt.

Als werkgever ben je verplicht om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerkers maximaal 104 weken loon door te betalen. Dit is de zogenaamde ‘wachttijd’. Is een medewerker na een ziekteperiode hersteld, maar valt hij binnen vier weken weer uit? Dan gaat de telling van de 104-weken periode waarin je als werkgever loon verschuldigd bent gewoon door, ongeacht de reden voor uitval. Is de medewerker echter vier weken of langer hersteld voordat hij weer uitvalt, dan begint er een nieuwe periode van 104 weken loonbetaling, dan wel een nieuwe periode met recht op een Ziektewetuitkering.

Hernieuwde loonbetaling

Loondoorbetaling bij ziekte is voor jou als werkgever een kostbare aangelegenheid. Natuurlijk ga je in eerste instantie uit van het goede. Het kan echter gebeuren dat een medewerker na een jaar ziek te zijn geweest terugvalt in inkomen en zich om die reden weer beter meldt. Dit herstel houdt hij dan vier weken of langer vol, waarna hij weer uitvalt. Je kunt je afvragen in hoeverre dan echt sprake was van herstel.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft hier onlangs paal en perk aan gesteld. Volgens de CRvB kan een herstelmelding en het meer dan vier weken verrichten van het eigen werk, zonder medisch oordeel van een bedrijfs- of verzekeringsarts over dat herstel, niet leiden tot de conclusie dat de zieke werknemer medisch hersteld kan worden geacht. Dit betekent concreet dat er in dat geval géén nieuwe periode van 104 weken loonbetaling of Ziektewetuitkering ontstaat.

Dus concluderend: Word je als werkgever met een dergelijke situatie geconfronteerd, laat het herstel dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, beoordelen door een bedrijfs- of verzekeringsarts.

Meer weten?

Onze specialiste Laura van Alst helpt je graag. Bel of mail gerust.

Laura van Alst, HR-consultant

T +31 (0)316 740 131

l.v.alst@vitaconluteijn.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?