Skip to main content
19 april 2023

Voorkom intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden

Tijdens de coronacrisis kon je organisatie ervoor kiezen om de betaling van belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Sinds 1 oktober 2022 moet je deze schulden aflossen. Voldoe je niet aan de voorwaarden van de betalingsregeling, dan kan de Belastingdienst de betalingsregeling intrekken. De Belastingdienst heeft daar nog even mee gewacht, maar zal binnenkort dit proces starten.

Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 starten met het aflossen van hun coronabelastingschulden. Ongeveer 95.000 van hen liepen daarmee eind maart 2023 achter. En ongeveer 39.000 van de ondernemers liepen op dat moment ook achter met het betalen van lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022.

Voorwaarden betalingsregeling coronabelastingschulden

Wie gebruikmaakt van de betalingsregeling heeft als voorwaarden meegekregen om per oktober 2022:

  • Maandelijks de opgebouwde coronabelastingschulden in gelijke termijnen af te lossen (Je hebt hiervoor vijf jaar de tijd)
  • Tijdig de juiste belastingaangiften (onder meer btw en loonheffing) in te dienen voor belastingen en betalingen die daaruit voortvloeien tijdig en volledig te voldoen

Brief ‘Achterstanden betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis’

Als je een betalingsachterstand had, dan ontving je daarover eerder al een brief van de Belastingdienst. Heb je nu nog steeds een betalingsachterstand, dan ontvang je vanaf 11 april 2023 de brief ‘Achterstanden betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis’ (en aangifte- en betalingsverplichtingen) van de Belastingdienst. Deze brief ontvangt je als je aan of beide van de volgende punten niet hebt voldaan:

  • Je hebt een of meer van de termijnen van de betalingsregeling niet of niet volledig betaald
  • Je hebt je niet aan alle aangifte- en betalingsverplichtingen voor lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022 gehouden

Let op! De brief ‘Achterstanden betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis’ is jouw laatste aanmaning van de Belastingdienst.

Achterstand coronabelastingschuld zelf uitrekenen

In de brief staat niet hoe hoog je betalingsachterstand is, maar wel hoe je het bedrag kunt berekenen. Vragen over of problemen met de berekening? Neem hiervoor dan contact op met de Belastingtelefoon of stel je vraag per post. Ontvangt de Belastingdienst je vraag per post, dan onderneemt ze geen vervolgstappen totdat ze je vraag heeft beantwoord. Liever onze hulp? Dat kan natuurlijk ook. Bel of mail ons gerust.

Belangrijk: Heb je nog niets afgelost, dan staan in de brief wel het aantal termijnen dat je achterloopt én je termijnbedrag genoemd. Daarmee kun je vervolgens berekenen wat de betalingsachterstand is.

Elk kwartaal overzicht coronabelastingschulden

Eind maart 2023 hebben alle ondernemers met een coronabetalingsregeling een schuldenoverzicht ontvangen. Hierin werden vermeld:

  • De openstaande belastingaanslagen die vallen onder de betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis
  • Overige openstaande betalingsverplichtingen die hier niet onder de regeling vallen

De Belastingdienst verstrekt dit overzicht vanaf nu elk kwartaal.

Ook overzicht zonder betalingsachterstand

Ook ondernemers met een betalingsregeling maar zónder een betalingsachterstand hebben het overzicht ontvangen en blijven het toegestuurd krijgen. Het overzicht geeft dan ook geen inzicht in het achterstandsbedrag, maar je hebt het wel nodig om een eventuele achterstand te berekenen. Hiertoe heb je begin april 2023 het betalingsoverzicht ‘Invorderingsrente bij betalingsregeling bijzonder uitstel’ ontvangen. Daarin stond onder meer een overzicht van betalingen die je vanaf 1 september 2022 hebt gedaan.

Intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden

In de brief ‘Achterstanden betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis (en aangifte- en betalingsverplichtingen)’ die je vanaf 11 april 2023 kunt ontvangen, maant de Belastingdienst je om binnen 14 dagen na dagtekening van de brief je betalingsachterstand in te lopen.

Goed om te weten: De brief heeft een dagtekening in de toekomst. Je hebt dus meer dan 14 dagen de tijd om te reageren. De reactietermijn verloopt hierdoor waarschijnlijk rond 6 mei 2023.

Loop je de betalingsachterstand niet (op tijd) in, dan ontvang je vanaf eind mei 2023 een beschikking van de Belastingdienst waarmee ze de betalingsregeling intrekt. Om invorderingsmaatregelen en bijkomende (veelal hoge) kosten te voorkomen, heb je daarna nog 14 dagen de tijd om in één keer het hele bedrag van je coronabelastingschuld te betalen.

Belangrijk: Vanaf half juni 2023 start de Belastingdienst de invordering dan op.

Mogelijkheden coronabelastingschulden

Lukt het niet om aan de voorwaarden van de betalingsregeling te voldoen, dan heb je nog andere mogelijkheden om te voorkomen dat de Belastingdienst de betalingsregeling intrekt. Zo kun je onder meer vragen om:

  • Aflossing in zeven in plaats van vijf jaar
  • Aflossing per kwartaal in plaats van maandelijks
  • Een eenmalige betaalpauze van maximaal zes maanden > Let op: Het gevolg is daarna wel dat de komende af te lossen maandbedragen hoger zullen zijn.

Belangrijk: Voor deze mogelijkheden gelden wel voorwaarden. Vraag de Belastingdienst of onze specialisten ernaar.

 

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?