Skip to main content
7 september 2023

Verwachte wijzigingen in BBV voor rechtmatigheidsverantwoording 2023

Er komt een wijziging in de rechtmatigheidsverantwoording aan. Wat precies is nog onduidelijk, maar de wijziging zal aanpassingen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) eisen. Hoe zit het met de timing en inhoud?

Per boekjaar 2023 moet elke gemeente, provincie en gemeenschappelijke regeling zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in haar jaarrekening. Hiermee leg je verantwoording af over de naleving van regels die betrekking hebben op het financiële reilen en zeilen in je organisatie.

Q1 2024 meer duidelijk over BBV

Een toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording neem je op in de paragraaf bedrijfsvoering en daarin is nu een wijziging aanstaande. Een verandering die aanpassingen in het BBV vereist. Onlangs kreeg de commissie BBV daartoe de vraag gesteld om welke wijzigingen het gaat en wanneer de onderwerpen van de paragraaf bedrijfsvoering bekend worden gemaakt.

 

Het antwoord van de commissie BBV: “Navraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken leert dat verwacht wordt dat de wijzigingen in het BBV inzake de rechtmatigheidsverantwoording in het eerste kwartaal 2024 gerealiseerd zijn. Dan wordt ook definitief bekend wat de wijzigingen precies zijn.”

Terug

Nog niet uitgelezen?