Skip to main content
5 februari 2019

Verruiming WKR op komst

Recentelijk heeft de staatssecretaris de volgende voorstellen gedaan tot verruiming van de werkkostenregeling. Goed nieuws voor u als werkgever!

Voorstel: vergroten vrije ruimte gericht op het mkb

De eerste maatregel zorgt ervoor dat de vrije ruimte groter wordt, gericht op het mkb. Er komt een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte. De vrije ruimte wordt berekend als 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom.

 

Voorstel: vrijstellen van vergoedingen voor verklaringen omtrent gedrag

In de huidige situatie tellen vergoedingen van de werkgever aan de werknemer voor een verklaring omtrent gedrag (VOG) mee in de werkkostenregeling. Omdat een VOG vaak wettelijk verplicht is en niet tot een voordeel leidt voor de werknemer, leidt dit tot veel onbegrip bij werkgevers. De maatregel houdt in dat een vergoeding voor een VOG niet meer ten laste komt van de vrije ruimte.

 

Wanneer?

Bij de voorstellen was en is de uitvoerbaarheid een belangrijke toetssteen. De in gang gezette uitvoeringstoets moet hier definitief uitsluitsel over geven. Ook de softwareleveranciers van salarisverwerkingsprogramma’s moeten nog definitief aangeven of zij de wijzigingen tijdig kunnen verwerken voor inwerkingtreding per 2020. De Tweede Kamer wordt hierover uiterlijk bij indiening van het wetsvoorstel – naar verwachting op Prinsjesdag – nader geïnformeerd en eerder indien daar aanleiding toe is.

 

Bron: Ministerie van Financiën
Terug

Nog niet uitgelezen?