Skip to main content
25 januari 2024

Verlofsoorten geboorte en zorg – Wie wat waar?

Welk verlofsoorten voor geboorte en zorg zijn er? Voor wie gelden deze? En wanneer kan een medewerker ze gebruiken? De verlofsoorten in vogelvlucht en met een handige infographic.

Als het om geboorte en zorg gaat kennen we in Nederland:

  • Zwangerschapsverlof
  • Bevallingsverlof
  • (Aanvullend) geboorteverlof
  • (Betaald) ouderschapsverlof
  • Adoptie- en pleegzorgverlof
  • Calamiteitenverlof (kort verzuimverlof)
  • Kortdurend zorgverlof
  • Langdurend zorgverlof

We lichten de verlofsoorten kort toe.

Zwangerschapsverlof

Voor wieMoeder
Duur4-6 weken (bij een twee- of meerling 8-10 weken)
OpnameVanaf 6 weken tot uiterlijk 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. Bij een twee- of meerling vanaf 10 weken tot uiterlijk 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum.
BetalingUitkering van 100% van het dagloon tot maximaal het maximumdagloon. Zelfstandigen hebben recht op een ZEZ-uitkering. Kijk voor meer informatie op de ZEZ-uitkeringspagina van het UWV.

Bevallingsverlof

Voor wieMoeder
Duur10-12 weken
OpnameMinimaal 6 weken, meteen na de bevalling. Daarna mag de medewerker binnen 30 weken nog 4-6 weken flexibel opnemen. De medewerker heeft minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Alle zwangerschapsverlof dat niet wordt opgenomen, wordt opgeteld bij het bevallingsverlof. Als de baby in het ziekenhuis wordt opgenomen, kan de werknemer recht hebben op extra verlof.
BetalingUitkering van 100% van het dagloon tot maximaal het maximumdagloon. Zelfstandigen hebben recht op een ZEZ-uitkering. Kijk voor meer informatie op de ZEZ-uitkeringspagina van het UWV.

(Aanvullend) geboorteverlof

Voor wiePartner
Duur6 weken
Opname1 week flexibel binnen 4 weken na de geboorte. Als eerste week is opgenomen nog 5 weken flexibel binnen 6 maanden na geboorte.
BetalingIn de eerste week betaalt de werkgever het loon 100% door. In de 5 weken daarna een uitkering van 70% van het dagloon van de medewerker tot maximaal 70% van het maximumdagloon.

(Betaald) ouderschapsverlof

Voor wieOuder/verzorger
Duur26 weken per kind
Opname26 weken flexibel op te nemen binnen 8 jaar na geboorte, waarvan 9 weken betaald verlof binnen 1 jaar na de geboorte
Betaling9 weken een uitkering van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. De overige weken zijn onbetaald.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Voor wieOuder/verzorger
Duur6 weken
OpnameVanaf 4 weken voor de komst van het kind tot 22 weken na de komst van het kind
BetalingUitkering van 100% van het dagloon tot maximaal het maximumdagloon

Calamiteitenverlof (kort verzuimverlof)

Voor wieAlle medewerkers
DuurVariërend van enkele uren tot enkele dagen
OpnameBij een dringende privésituatie
BetalingDe werkgever betaalt het loon 100% door

Kortdurend zorgverlof

Voor wieAlle medewerkers
Duur2 weken
Opname2 weken in 12 maanden
BetalingDe werkgever betaalt 70% van het loon door, minimaal het minimumloon

Langdurend zorgverlof

Voor wieAlle medewerkers
Duur6 weken
Opname6 weken in 12 maanden
BetalingOnbetaald

Let op! Kijk in de cao, mogelijk zijn daarin extra afspraken over verlof opgenomen. Inplannen en aanvragen van verlof vindt plaats in overleg met de werkgever.

Download de handige infographic over verlofsoorten geboorte en zorg van het Ministerie van Sociale Zaken.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken, Salaris Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?