Skip to main content
18 november 2021

Verliesverrekening vanaf 2022

Vanaf 2022 zal het systeem van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting worden aangepast.

Waar we nu nog rekening moeten houden met termijnen van 9 jaar (vanaf 2019 nog maar 6 jaar), zal het vanaf 2022 mogelijk zijn om onbeperkt voorwaarts verliezen te verrekenen. De bestaande (nog verrekenbare) verliezen vanaf 2013 mogen hierbij worden meegenomen. De achterwaartse verliesverrekening (1 jaar terug) zal niet worden aangepast.

De mogelijkheid, tot onbeperkte verrekening van verliezen naar de toekomst toe, krijgt men niet voor niets. Op basis van de nieuwe regels per 1 januari 2022 mag € 1 miljoen van de fiscale winst volledig verrekend worden. Wat hierna resteert aan fiscale winst kan ‘slechts’ voor de helft benut worden om met de eventueel aanwezige verliezen te verrekenen.

Cijfervoorbeeld

Ter verduidelijking hebben we enkele fictieve cijfervoorbeelden:

Voorbeeld 1: 

X B.V. heeft op 1 januari 2022 € 6 miljoen aan verrekenbare verliezen. In 2022 behaalt X B.V. een fiscale winst van € 3 miljoen. Van de fiscale winst mag € 1 miljoen volledig verrekend worden.

Hierna resteert een compensabel verlies van € 5 miljoen en een winst van € 2 miljoen. Van de resterende fiscale winst mag ‘slechts’ de helft nog verrekend worden. Ofwel € 1 miljoen. Per saldo betekent dit dat een belastbare winst resteert van € 1 miljoen. Hierover dient gewoon vennootschapsbelasting betaald te worden, ondanks dat er nog voldoende compensabele verliezen aanwezig zijn. Het restant aan compensabele verliezen van € 4 miljoen kan vervolgens nog wel onbeperkt naar de toekomst toe verrekend worden en zal dus in principe niet meer verdampen.

Voorbeeld 2:

Y B.V. heeft een verrekenbaar verlies van € 10 miljoen. In 2022 behaalt Y B.V. een fiscale winst van € 2 miljoen. Van de fiscale winst van € 2 miljoen mag € 1 miljoen volledig verrekend worden. Van de resterende € 1 miljoen winst mag ‘slechts’ de helft verrekend worden. Dit betekent dat in totaal € 1,5 miljoen aan verliezen verrekend kunnen worden en dat aan verrekenbare verliezen resteert € 8,5 miljoen. De belastbare winst die resteert bedraagt € 500.000,-

Stel nu dat Y B.V. in 2023 vervolgens een fiscaal verlies lijdt van € 5 miljoen. Kan het verlies dan in 2023 (achterwaarts) verrekend met de resterende belastbare winst uit 2022 van € 500.000? Het antwoord op deze vraag is: Nee, dat is niet mogelijk. Immers, de winst in 2022 is al volledig ‘benut’ door een verliesjaar.

Weliswaar bevat de nieuwe regeling van verliesverrekening een verruiming van het termijn waarin verrekening van verliezen mogelijk is, de jaarlijkse begrenzing kan op korte termijn invloed hebben op de liquiditeitspositie.

Verliesverrekening in de inkomstenbelasting

Het systeem van verliesverrekening in de inkomstenbelasting zal niet veranderen. Het verlies in de inkomstenbelasting is verrekenbaar met winsten in de 9 volgende jaren. Daarnaast kan een ondernemer in de inkomstenbelasting verliezen verrekenen met winsten uit 3 jaren die daaraan vooraf zijn gegaan. Verliezen in de inkomstenbelasting worden verrekend in box 1.

Meer informatie

Wil je meer weten over het nieuwe systeem van verliesverrekening in de vennootschapsbelasting? Neem contact op met onze adviseurs. Zij adviseren je graag.

Terug

Nog niet uitgelezen?